27 maart ZwembadBranche Congres

Lokale verbinder brengt 50-plusser in beweging

NOC*NSF is in 2021 gestart met het project ‘Lokale verbinder 50-plussport’. Doel van deze pilot is om een passend sportaanbod te vinden voor inwoners in de leeftijdsgroep 50-plus die nu niet of weinig sporten. De pilots lopen nog steeds, maar uit recent onderzoek blijkt dat er zeker positieve resultaten worden behaald. Daarnaast zijn er ook verbeterpunten. Ook zwemmen is voor 50-plussers een mooie manier van bewegen, die zij ook lang kunnen volhouden en dus spelen zwembaden en zwemscholen hierbij ook een grote rol.

Lokale verbinder

Het project loopt momenteel in drie gemeenten: Heemskerk, Alphen aan den Rijn en Deventer. De spil van dit project wordt gevormd door de lokale verbinder 50-plussport. Iemand die persoonlijk contact heeft met de 50-plussers, een goed overzicht heeft en over voldoende kennis beschikt over geschikt sportaanbod. In zijn of haar dagelijks werk is hij of zij vooral bezig met het creëren van netwerken. Met professionele organisaties in zorg, welzijn en sport, maar ook met 50-plussers, om hen door te verwijzen naar geschikt sport- en beweegaanbod. Uit het onderzoek blijkt dat het in het begin van dit project vooral van belang is om voldoende de tijd te nemen om zo een netwerk met relevante partners op te kunnen zetten en voldoende tijd te hebben om contact te leggen met de doelgroep. Een andere aanbeveling is om het netwerk uit te breiden en de samenwerking aan te gaan met partijen zoals zorginstellingen, huisartsen, fysiotherapeuten, woongroepen én sport- en beweegaanbieders. Maar ook om contact met de sport- en beweegaanbieders te houden om zo beter zicht te krijgen op uitval, de aansluiting van het aanbod op de wensen van de doelgroep en de benodigde ondersteuning vanuit de sport- en beweegaanbieders.


Ben jij op zoek naar een (nieuw) leerlingvolgsysteem voor jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Lees ook: Yoga populairder onder ouderen: Swimyoga!

Vergroten zelfstandigheid en zelfredzaamheid

Natuurlijk is zwemmen ook een zeer geschikte sport voor ouderen. Het houdt de bloeddruk laag en versterkt de spieren en gewrichten, in vergelijking met andere sporten kunnen met zwemmen alle spieren getraind worden en is er een kleinere kans op blessures. Daarnaast houdt het ouderen langer mobiel, bewegen helpt om de dagelijkse activiteiten zoals het huishouden en aankleden goed uit te kunnen (blijven) voeren. Door regelmatige deelname aan beweegactiviteiten in de groep onder deskundige leiding worden zo de zelfstandigheid en zelfredzaamheid vergroot en daarmee ook de kwaliteit van leven. Daarnaast kan zwemmen een rol spelen bij gerichte valpreventie, wat voor ouderen ook van groot belang is. Tevens zijn er aanwijzingen dat zwemmen een positieve invloed heeft op het korte- en langetermijngeheugen. Na onderzoek bij ratten suggereerden onderzoekers dat zwemmen de leer- en geheugenschade die is veroorzaakt door neuropsychiatrische ziekten bij mensen kan herstellen. In een onderzoek naar de impact van zwemmen op de mentale scherpte bij ouderen, concludeerden onderzoekers dat zwemmers mentale snelheid en aandacht hadden verbeterd in vergelijking met niet-zwemmers. 

Aanjagers

Genoeg bewijs dus dat zwemmen een geschikte manier van bewegen kan zijn voor ouderen om langer fit en vitaal te blijven. En dus is het van belang om ouderen hiervan te overtuigen. We weten al langer dat het helpt om in een groep te bewegen. Wanneer mensen weten welke (beweeg)activiteiten georganiseerd worden in de wijk, zijn zij sneller te verleiden om in beweging te komen. Daarnaast werkt samen bewegen stimulerend, het sociale element van een uurtje zwemmen met ouderen is van grote waarde. Maar ook aanjagers spelen een rol, zoals bijvoorbeeld de lokale verbinder 50-plussport. Het is dus belangrijk om contact te onderhouden met hen en samen te werken zodat zij ouderen ook gerichter kunnen doorverwijzen naar bijvoorbeeld het zwembad.

Kijk hier voor meer informatie over het onderzoek van het Mulier Instituut


advertentie

XS2 voor Zwembaden