Yoga populairder onder ouderen: Swimyoga!

De wekelijkse sportdeelname van 65-plussers steeg de afgelopen jaren sterk, net als de sportdeelname van 55- tot 65-jarigen. Dit concludeert het Mulier Instituut in een onderzoek naar de deelname aan sport en bewegen door ouderen, dat is uitgevoerd met steun van het ministerie van VWS. Maar gaat deze vlieger ook op voor zwemmen? Zwemmen staat nog steeds in de top 5, maar de populariteit neemt helaas af. Activiteiten als yoga en hardlopen zijn geliefd onder 55-plussers. En dat terwijl zwemmen juist zo goed is voor ouderen. Kansen dus voor meer yoga in het zwembad.

Mobiliteit

De wekelijkse sportdeelname van ouderen, zowel 65-tot 80-jarigen als 80-plussers, steeg de afgelopen jaren sterk, van 25 procent in 2001 tot 42 procent in 2017. Ook de sportdeelname van 55- tot 65-jarigen steeg sterker dan bij 18- tot 55-jarigen. Een belangrijke verklaring hiervoor is de opgebouwde sportervaring van nieuwe generaties ouderen. Zij zijn in tegenstelling tot eerdere generaties in hun leven meer met sportbeoefening in aanraking gekomen en blijven langer actief. Waar jongere volwassenen tijdgebrek als belangrijkste belemmering ervaren om te (blijven) sporten en bewegen, vormen lichamelijke belemmeringen de belangrijkste barrière voor 65-plussers om actief te blijven. Helaas ervaren 55-plussers wel eerder dat het zwembad teveel uit buurt ligt. Mobiliteit speelt bij ouderen uiteraard een grotere rol dan bij jongeren.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij het automatiseren van processen in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Lees ook: Zwemmen & yoga, goed voor de spieren en ademhaling

Competitie

Ook het besef van het belang van sport en bewegen voor de gezondheid nam in de afgelopen jaren toe onder ouderen. Wandelen en fiets zijn geliefde sporten en fitness neemt de laatste jaren in populariteit toe. Helaas neemt het aantal 55-plussers dat zwemt af, van 8% begin 2000 naar 5%. Wel zien we nog steeds dat zwemmen een sport is die meer gedaan wordt naarmate men ouder wordt (18-54 jaar 4%, 55-64 jaar 5% en 65-79 jaar 6%). En zwemmen staat nog steeds in de top 5, maar yoga en hardlopen winnen terrein. Tevens zien we dat ouderen minder vaak een abonnement hebben voor bijvoorbeeld een zwembad of een fitnesscentrum dan volwassenen (16% 65-plus en 25% volwassenen). Ook zien we dat naarmate men ouder wordt, competitie minder een rol gaat spelen. Het gaat voor hen uiteindelijk meer om het in beweging blijven.

Gezondheidsproblemen

Bij de deelname van ouderen is ook een duidelijk onderscheid naar lichamelijke conditie te zien. Er actieve gezonde ouderen die volop bewegen, maar er zijn ook ouderen met gezondheidsproblemen en soms minder gunstige leefgewoonten die minder (kunnen) bewegen. Omdat blijkt dat sporten en bewegen gezondheidsproblemen op termijn bij veel mensen kan verminderen, lijkt het zinvol om deze groep te verleiden meer te gaan sporten en bewegen. Als eenmaal gezondheidsproblemen zijn opgetreden, bijkt het in de praktijk ingewikkelder om hen te activeren, zeker als zij minder ervaring hebben met sporten en bewegen. Maar dat geldt natuurlijk niet voor zwemmen. Het biedt dan ook zeker kansen om de voordelen juist bij deze groep onder de aandacht te brengen.

Kijk voor meer informatie over dit onderzoek naar de website van het Mulier Insituut.


advertentie

Hellebrekers