Licentie Zwem-ABC: wie is er al klaar voor 2018?

Vanaf 1 september 2014 kunnen zwemlesaanbieders de overstap maken van de huidige ‘erkenning’ naar het verkrijgen van een Licentie Zwem-ABC. De deadline voor het behalen van deze licentie is 1 januari 2018. De invoering hiervan ging destijds niet zonder slag of stoot. Inmiddels is de rust teruggekeerd, maar wat betekent deze stilte? Hebben veel aanbieders van het Zwem-ABC al een licentie? En welke diploma’s worden er eigenlijk nog meer uitgeven, betekent dit een afname van het Zwem-ABC? Hoe verhoudt de licentie zich tot de nieuwe koers van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ? Wij vroegen het onze lezers, daarnaast vroegen we een aantal spelers uit de branche naar hun visie op de licentie.


Al geruime tijd is het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ bezig met het invoeren van een licentie voor het zwemdiploma. Met de opkomst van particuliere zwemscholen zag men de concurrentie in hoog tempo toenemen, maar ook de onrust. De kwaliteit van de lessen stond soms ter discussie, net als het behaalde diploma zelf. Dat was tenminste de kritiek van de traditionele aanbieders. Omgekeerd vonden de nieuwe intreders het aanbod vaak ouderwets en ingehaald door de tijd omdat er volgens hen geen ruimte was voor nieuwe ontwikkelingen.


Ben jij op zoek naar een leverancier van bodemzuigers? 👉 Klik hier.Intentie licentie

Een onderzoeksbureau bracht vervolgens de hele problematiek in beeld en stelde vast dat het vertrouwen bij de consument moest worden teruggewonnen. Het antwoord van Nationaal Platform Zwembaden | NRZ hierop was een licentie voor de aanbieders van het Zwem-ABC om de kwaliteit van de lessen en het diploma te borgen en zichtbaar te maken voor de zwemouders. Maar toen het platform hier in 2014 vervolgens mee kwam, werden er grote vraagtekens gezet bij de intentie van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Men was bang dat hiermee de bewegingsruimte van de zwembaden werd beperkt. Een aantal managers van grote zwembaden schreef zelfs een brandbrief aan het bestuur. Om tot een gedragen systeem te komen, besloot het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ daarom het gesprek aan te gaan met de branche en te benadrukken dat het een kader wordt voor het zwemdiploma en dat men zich niet gaat bemoeien met de inhoud van de zwemles. Maar ook dat het onderdeel uitmaakt van een continu proces van kwaliteitsbewaking met het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ als controleur.

Gefaseerde implementatie

Uiteindelijk zorgde deze discussie voor uitstel, maar zeker niet voor afstel en besloot het platform na het overleg met de achterban om de licentie in te voeren. Om zwemlesaanbieders de tijd te geven zich goed voor te bereiden, is vervolgens gekozen voor een gefaseerde implementatie. Dit betekent dat de aanbieders van het Zwem-ABC van 1 september 2014 tot en met 1 januari 2018 de tijd krijgen om de licentie te verkrijgen. Inmiddels nadert de 1 januari 2018 en vragen wij ons af hoe het ermee staat. Tezamen met de komst van andere diploma’s is het interessant om te weten welke diploma’s men eigenlijk uitgeeft in de branche en hoeveel van de aanbieders van het Zwem-ABC al een licentie hebben of nog zullen aanvragen. En hoe verhoudt de licentie zich tot de nieuwe koers van het platform. Heeft de flexibilisering van de BREZ ook gevolgen voor de licentie, het kwaliteitskeurmerk dat nu exclusief gekoppeld is aan het Zwem-ABC?

Lees verder in ZwembadBranche #58.


advertentie

Hellebrekers