‘Kennisdelen levert waardevolle informatie’

Aquasporten_BMC2616
Sportbedrijf Arnhem beheert accommodaties zoals sporthallen, gymzalen, wijkcentra en de twee zwembaden De Grote Koppel en Valkenhuizen. Het sportbedrijf is verantwoordelijk voor de exploitatie, maar wil zeker ook stimuleren dat elke Arnhemmer voldoende beweegt. De laatste jaren liep alleen het aquasporten nogal terug. Omdat Sportbedrijf Arnhem hier graag verbetering in wilde aanbrengen, werd een onderzoek opgestart. Stagiair Timo van Dael ging erop uit om de succesfactoren van het aquasporten te achterhalen bij de collega’s.

Het gaat goed met de sportdeelname in Arnhem: 65% van de Arnhemmers doet aan sport. Maar het kan nog beter. Daarom heeft de gemeente een eigentijdse ambitie: 75% van de Arnhemmers aan het sporten. Een lastige opgave. Maar niet onhaalbaar volgens Mark Debets, coördinator marketing & communicatie bij Sportbedrijf Arnhem. De terugloop bij aquasporten was daarbij wel een doorn in het oog voor Debets. “Wij merkten dat het aquasporten geen groei meer doormaakte. De rek leek eruit. Maar als Sportbedrijf wilden wij ons hier niet bij neerleggen.” Daarom heeft Sportbedrijf Arnhem Van Dael gevraagd om een kritische analyse te maken en op basis daarvan te kijken hoe het aquasporten een impuls kan worden gegeven. Zo ontstond een zoektocht naar de succesfactoren, de concurrenten en de valkuilen.

Marketing & communicatie
Voor deze kritische analyse benaderde Van Dael een aantal zwembaden om te achterhalen wat bij hen wel en wat niet werkte. “Ik begon mijn onderzoek met een enquête via de mail om de huidige situatie beter in kaart te brengen. Vervolgens heb ik 6 zwembaden geïnterviewd en 1 fitnesscentrum. Voor de selectie van de zwembaden heb ik vooral gekeken naar baden die overeenkwamen met de zwembaden in Arnhem om zo het vergelijk zo goed mogelijk te kunnen maken. Uit het onderzoek kwam een aantal elementen naar voren die het succes van het aquasporten in de weg zaten. Zo werd onder meer duidelijk dat marketing, of beter gezegd het gebrek aan marketing, vaak het grootste obstakel is om van aquasporten een succes te maken. “Al snel bleek dat de marketing en communicatie rondom aquasporten nogal gering is. Zeker als je dit vergelijkt met fitnesscentra, zij doen veel meer om hun product onder de aandacht te brengen. Er zijn voldoende punten te noemen waarin aquasporten zich onderscheid van andere sporten. Alleen de zwembaden brengen dit nauwelijks onder de aandacht. Er wordt te weinig commercieel naar gekeken.” Volgens Van Dael is het niet altijd zo dat de marketingkennis niet aanwezig is. “Zeker bij overkoepelende organisaties is het wel aanwezig, maar wordt het niet specifiek ingezet. Tevens is het aanstellen van een medewerker die zich sec hier op richt vaak financieel ook niet mogelijk.” Verder viel het Van Dael op dat zwembaden het moeilijk vinden om het aquasporten in te zetten tegen overgewicht. Met de nadruk tegenwoordig op gezond leven is het een interessante markt, maar voor zwembaden blijkt het toch lastig om dit succesvol te maken. “Het probleem is vooral dat dergelijke producten moeten worden gekoppeld aan voeding en leefstijl. Hiervoor is het goed om een diëtiste of leefstijlcoach in te schakelen. Helaas brengt dit kosten met zich mee, die de klant niet betaalt. Om dit toch succesvol te laten zijn, moet je dus denken aan partners zoals een verzekeringsmaatschappij die een gedeelte van de kosten op zich wil nemen”, aldus Van Dael. De zwembaden die geïnterviewd zijn, kennen echter nog niet een dergelijke samenwerking.

Lees verder in ZwembadBranche #38


advertentie

E.B.T.C.