Informatie over zwemmen en gezondheid voor baby’s

Op 5 maart 2012 heeft de Hoge Gezondheidsraad in België een advies uitgebracht waarin wordt ontmoedigd om met kinderen tussen nul en twaalf maanden te gaan zwemmen vanwege de gezondheidsrisico’s. Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ heeft met interesse kennis genomen van dit rapport.

Naar aanleiding van eerdere onderzoeken naar de mogelijke risico’s van zwemmen met zeer jonge kinderen, zijn er ook in Nederland onderzoeken verricht. Naar aanleiding van Kamervragen heeft in 2007 toenmalig staatssecretaris Pieter van Geel een rapport laten opstellen door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) over dit onderwerp. In dat rapport wordt aangegeven dat er geen verband gevonden is tussen babyzwemmen en een verhoogd risico op luchtweginfecties.


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwemlesmaterialen? 👉 Klik hier.De Belgische studie van Nickmilder en Bernard zorgde in 2006 (en sindsdien ieder jaar opnieuw) voor ophef. Uit reactie van het RIVM in 2007 blijkt dat de Belgische onderzoekers echter een verkeerde statistische analyse uitgevoerd. De grote onrust en bezorgdheid die bij ouders en kinderen is ontstaan naar aanleiding van de media-aandacht voor het Belgische onderzoek, zijn achteraf gezien dus onterecht geweest, schrijft Van Geel aan de Kamer.

Dat geen verband gevonden werd, wil niet zeggen dat een relatie is uitgesloten. Daarom heeft Van Geel het Kiwa in 2007 opdracht gegeven nieuw onderzoek te doen naar mogelijke alternatieven voor chloor als desinfectiemethode in zwem- en badwater. Dit onderzoek is in zijn geheel in te zien.

De Belgische toxycoloog Jan Tytgat noemt in De Telegraaf het standpunt van de Hoge Gezondheidsraad overdreven. Volgens hem is er geen enkel wetenschappelijk bewijs dat zegt dat er een verband is tussen chloordampen en longaandoeningen bij baby’s. ‘De Gezondheidsraad baseert zich op de studie van een Waalse professor die elk jaar opnieuw met zijn chloorverhaal komt aanzetten. Ik wil die man niet afbreken, maar er zijn een heleboel wetenschappers die het niet met hem eens zijn’, zegt Tytgat in de Belgische krant. ‘Als je met je baby gaat wandelen in een stad vol fijn stof is dat een pak slechter voor zijn longetjes dan een halfuurtje zwemmen’, aldus Tytgat.

Dhr. Maarten Keuten MSc van de Technische Universiteit Delft is een expert op het gebied van zwemwaterbehandeling. Hij was in maart 2011 aanwezig op een internationale conferentie in Porto waar verschillende studies zijn gepresenteerd waarbij gekeken is naar een verband tussen zwemmen voor kinderen en luchtwegproblemen. ‘Bij geen van deze studies kwam een relatie tussen astma en zwemmen naar voren. Ook werd er geen verband gevonden tussen zwemmen op jonge leeftijd en de ontwikkeling van astma op latere leeftijd,’ aldus Keuten. ‘Het belangrijkste is om als ouder of begeleider het kind zelf te observeren en te kijken hoe hij of zij reageert op het zwemmen. Als het kind bijvoorbeeld astma heeft, dan is het belangrijk dat de symptomen tijdens of direct na het zwemmen niet verergeren. Is dit wel het geval, dan is het beter om niet te zwemmen.’

Keuten spreekt ook uit eigen ervaring: ‘Ik zelf probeer zelf ook goed op te letten hoe de waterkwaliteit en vooral ook de luchtkwaliteit in het zwembad is. Vooral bij kleine kinderen is dit van belang omdat de longen dan nog niet volledig ontwikkeld zijn. Ik merk het zelf snel genoeg als het zwemwater sterk in mijn ogen prikt, of de lucht irriterend aanvoelt aan mijn luchtwegen, dan zal ik binnen een half uur het zwembad weer verlaten. Tot nu toe heb ik dat met mijn kids nog maar één keer gedaan. Van alle wetenschappers die actief zijn op het gebied van astma en zwemmen welke ik tot nog toe persoonlijk heb gesproken, zijn er geen die niet meer met hun kinderen of kleinkinderen zwemmen, met uitzondering van prof. Bernard.’

Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ blijft de ontwikkelingen op het gebied van babyzwemmen nauwkeurig volgen. Op dit moment is er onvoldoende reden om babyzwemmen in Nederland te ontmoedigen. Integendeel, zwemmen met zeer jonge kinderen is een uitstekende manier om motorische vaardigheden te ontwikkelen en kinderen bekend te maken met water. Daarnaast is het voor veel kinderen en ouders een fijne manier om te ontspannen. Maarten Keuten adviseert dan ook om vooral wel te gaan zwemmen: ‘Tot nog toe geldt: alle bekende negatieve effecten van een zwembadbezoek wegen niet op tegen de positieve effecten van het zwemmen. Het is dus gezonder om wel te gaan zwemmen, dan om dit niet te doen.’

Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ baseert de informatie op gegevens van het RIVM, wetenschappers en het ministerie van I&M.

(Bron: Nationaal Platform Zwembaden | NRZ)


advertentie

VDH Watertechnology