10 oktober ZwembadBranche Dag

‘Ieder kind heeft recht op zwemles’

Door de huidige energiecrisis en de inflatie neemt de financiële druk op gezinnen toe.  Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen en ook de zwemles wordt voor veel ouders onbetaalbaar. Met alle gevolgen van dien voor de zwemveiligheid. Reden voor Shiva de Winter van Sportinstituut De Winter Sport om samen op te trekken met het Jeugdfonds Sport en Cultuur en de Voedselbank en zo kinderen die het niet kunnen betalen toch zwemles te geven. “Als je de mogelijkheid hebt, moet je als zwemlesaanbieder je maatschappelijke rol vervullen. Ieder kind heeft recht op zwemles, wij kunnen hier nu met elkaar voor zorgen.”

Voedselbank
Sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne, verzorgt de Hilversumse ondernemer Shiva de Winter zwemlessen voor de kinderen die hun land hebben moeten verlaten voor deze oorlog. Hoewel dit door velen werd gewaardeerd, kreeg Shiva tevens de vraag of hij dit misschien ook kon doen voor Nederlandse kinderen die het niet kunnen betalen. “Daar hadden zij natuurlijk een punt en ik heb daarom contact gezocht met het Jeugdfonds Sport en Cultuur van de gemeente Hilversum. Om er vervolgens voor te zorgen dat hier alleen kinderen van de ouders die dit echt niet kunnen betalen gebruik maken, zijn we ook een samenwerking aangegaan met de Voedselbank.” Inmiddels leren er al 70 kinderen zwemmen bij Sportinstituut De Winter Sport. Shiva had van tevoren niet verwacht dat de behoefte zo groot zou zijn. “Ik wist wel dat het probleem er was, maar niet dat het zo schrijnend zou zijn. Wat vooral ook opvalt, is dat meer dan de helft van de kinderen tussen de 7 en 17 jaar is. Kinderen waarvan wij denken dat ze vast al wel zwemveilig zijn, hebben dus niet eens een zwemdiploma.”


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwembadafdekkingen? 👉 Klik hier.Zwemkleding
Het grootste deel van de kosten wordt opgevangen door het Jeugdfonds Sport en Cultuur, het is de bedoeling dat Sportinstituut De Winter Sport in ieder geval uit de kosten blijft. “Voor mij was het vooral belangrijk om de kinderen te kunnen helpen, de precieze financiële afwikkeling is voor latere zorg. Natuurlijk wil ik er niet op toeleggen, maar prioriteit is het leren zwemen van deze kinderen.” Naast de zwemlessen zijn voor veel gezinnen ook de zwemkleding en andere benodigdheden onbetaalbaar geworden. “Je denkt er misschien niet zo snel aan, maar ook dit kan voor ouders een te grote kostenpost zijn. Om al deze kinderen hierin te kunnen voorzien, heb ik de hulp ingeroepen van de ouders die hun kind bij ons al op zwemles hebben. Wij hebben gevraagd of zij badpakken, zwembroeken maar ook waterschoenen en handdoeken konden doneren. Alles wat wij ontvangen zoeken wij uit, wassen het en verdelen het vervolgens onder de kinderen die het nodig hebben. Dat wat wij niet gebruiken, wordt direct aan de kledingbank gedoneerd. Zo komt het altijd goed terecht.”

Lees ook: Forse koopkrachtdaling: hoe zorg je dat ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen blijven zwemmen?

Eyeopener
De hoop is natuurlijk dat nog veel meer kinderen uit de gezinnen die het financieel zwaar hebben deze kans krijgen en zo de zorgen over zwemveiligheid kunnen worden weggenomen. Shiva verwacht zelf dat deze 70 kinderen nog maar een topje van de ijsberg is, maar voor volgend jaar heeft het Jeugdfonds Sport en Cultuur van de gemeente Hilversum geen potje voor zwemles gereserveerd. “Het is voor nu dus nog even de vraag hoe we dat dan gaan organiseren. Maar duidelijk is dat er iets moet gebeuren, ik denk dat dit voor iedereen wel een eyeopener is. Zwemveiligheid is voor veel kinderen niet vanzelfsprekend en daar moeten wij als branche, maar ook als (lokale) overheid wat aan doen. Ik zie het voor ons als zwemlesaanbieder ook als een maatschappelijke plicht om te helpen waar het kan. Wij komen op voor de belangen van zwemveiligheid en willen zwemonderwijs toegankelijk maken voor alle doelgroepen. Maar wij kunnen dat natuurlijk niet alleen, zeker niet in deze zware tijden. Samenwerking met gemeenten en andere betrokken partijen is daarom cruciaal.”


advertentie

Hellebrekers