Forse koopkrachtdaling: hoe zorg je dat ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen blijven zwemmen?

Vandaag liet het Nibud weten dat vrijwel alle Nederlandse huishoudens er dit jaar op achteruit gaan. Bij tweeverdieners met meerdere kinderen kan de terugval zomaar meer dan 100 euro zijn en bij wie het loon niet gaat stijgen kan de koopkrachtdaling oplopen tot ruim 200 euro per maand. Een daling als deze is de laatste jaren niet meer voorgekomen en heeft een grote invloed op het besteedbaar inkomen van veel gezinnen. Maar dus ook op kinderen. Kinderen uit gezinnen met lage inkomens doen minder gauw mee aan sport- en beweegactiviteiten en ook zwemles kan een obstakel zijn. Beide met nadelige gevolgen voor de zwemveiligheid en gezonde leefstijl van het kind, maar ook sociale activiteiten worden hierdoor beïnvloed. Gelukkig zijn er wel mogelijkheden om ook deze kinderen mee te laten doen.

Gemeentelijke regeling

De koopkrachtdaling komt vooral door de hoge inflatie die weer wordt veroorzaakt door de hoge energieprijzen. Het Nibud heeft gerekend met een inflatie van 3 procent, zoals De Nederlandsche Bank (DNB) voorziet. Maar als de inflatie nog verder oploopt, wat zou kunnen door oplopende energieprijzen, zullen mensen nog minder in de portemonnee overhouden. Daarbij zijn veel gezinnen gedupeerd door de maatregelen in de strijd tegen corona. Bijna alle Nederlandse gemeenten hebben een stimuleringsregeling voor zwemvaardigheid beschikbaar, hoe daar lokaal invulling aan wordt gegeven verschilt wel per gemeente. Het kan via een gemeentelijke regeling, via een regeling van het Jeugdfonds Sport en Cultuur of middels een regeling aan via Stichting Leergeld. Maar wat wordt er nog meer gedaan en wat kun je als zwembad voor deze gezinnen doen?

Nationaal Plan Zwemveiligheid: ‘Zwemveiligheid van kinderen uit arme gezinnen’

Een van de thema’s van het Nationaal Plan Zwemveiligheid is ‘Zwemveiligheid van kinderen uit arme gezinnen’. Herman Rijsdijk is hier vanuit de VSG bij betrokken en benadrukt het belang. “We zien dat het diplomabezit achterblijft bij deze kinderen met als gevolg dat zij minder veilig in het water zijn, maar ook de kans op sociale uitsluiting is groter. Als een kind niet (goed) kan zwemmen, kan het ook niet deelnemen aan zwemactiviteiten in/op/rond het water zoals kinderfeestjes. Samen met de NRZ, Jeugdfonds Sport en Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp, GGD GHOR Nederland, KNZB en Reddingsbrigade Nederland willen wij (leren) zwemmen ook voor hen toegankelijk maken.” Inmiddels is er al het een en ander gebeurd in de afgelopen periode. “We hebben een verbinding gemaakt met Buurtsportcoaches, bijvoorbeeld door middel van een speciale podcast, een artikel in Sportindebuurt.nl en het geven van een workshop. Verder werken we aan een toolkit voor gemeenten: een online plek waar alle relevante informatie over zwemmen en zwemveiligheid samenkomt. Tevens hebben we ondersteuning geboden aan enkele gemeenten bij vraagstukken rondom zwemmen en zwemveiligheid.”

Wat biedt Kenniscentrum Sport en bewegen?

Het Kenniscentrum Sport en bewegen zet zich ook in om het mogelijk te maken voor jeugd uit gezinnen met een laag inkomen mee te doen aan beweeg- en sportactiviteiten Zij reiken hiervoor onder meer kennis en tools aan zoals:

    • Tipkaarten om ook deze kinderen en jongeren te bereiken en binden aan sport- en beweegactiviteiten die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen is sport en waarvoor bewegen niet altijd vanzelfsprekend is. Met kennis en inspirerende voorbeelden worden uitvoerders in gemeenten geholpen om om kwetsbare jeugd uit een laag sociaal milieu te bereiken en te laten deelnemen.
    • Kennisbijeenkomsten om inzicht te geven in succesvolle aanpakken om met sport en bewegen maatschappelijke vraagstukken aan te pakken voor kwetsbare jongvolwassenen.
    • Het whitepaper Jeugd die arm opgroeit over hoe je jeugd die arm opgroeit mee kunt laten doen met sport- en beweegactiviteiten. De whitepaper gaat in op redenen waarom deze jeugd minder vaak deelneemt aan sport- en beweegactiviteiten en hoe je deze kinderen en jongeren toch kunt bereiken en kunt laten ‘meedoen’ aan én door sport- en beweegactiviteiten.

Lees hier het rapport Inzicht in stimuleringsregelingen ter bevordering van de zwemvaardigheid.
Hellebrekers
X