Huur zwemverenigingen aan zwembaden gecompenseerd

Het kabinet stelt 110 miljoen euro extra beschikbaar voor sportverenigingen. Ook sportverenigingen zijn financieel geraakt door de maatregelen om het coronavirus in te dammen. De ministerraad heeft er op voorstel van minister Van Rijn voor Medische Zorg mee ingestemd de clubs te hulp te schieten zodat de unieke Nederlandse infrastructuur behouden blijft. Het merendeel deel van het geld is bestemd voor het compenseren van de huur die verenigingen betalen. Dit is dus ook goed nieuws voor de zwemverenigingen en voor de zwembaden waar zij water huren.

Kwijtschelding huur

Minister Van Rijn is blij met het extra geld voor de sport omdat daarmee de continuïteit van de sport wordt geborgd. “De sportvereniging is een plek waar veel mensen samenkomen. Niet alleen om te bewegen, maar juist ook als sociale ontmoetingsplek. Met het steunpakket ondersteun ik de sportverenigingen die het financieel zwaar hebben door de gevolgen van het coronavirus en waar we als kabinet juist nu een beroep op doen.” De huur zijn sportverenigingen verschuldigd aan de gemeente, het gemeentelijk Sportbedrijf of bijvoorbeeld de zwembadexploitant. Voor veel sportverenigingen is deze huur de grootste kostenpost op de begroting en drukt deze zwaar omdat de meeste clubs niet beschikken niet over grote reserves.

Lees ook: Steunpakket voor financiële tegenslag door coronavirus: ook voor de zwembranche

SPUK

Een bedrag van € 90 miljoen zal in de loop van 2020 aan gemeenten uitgekeerd worden ter compensatie van de gederfde huuropbrengsten over de periode 1 maart tot 1 juni 2020. Met deze maatregel worden ruim 11.000 sportverenigingen ondersteund. De verschillende regelingen worden nu zo spoedig mogelijk uitgewerkt. Vereniging Sport en Gemeenten is samen met NOC*NSF door het ministerie van VWS directie sport nauw betrokken bij de inrichting van de regelingen. De komende weken wordt door het ministerie van VWS voor dit doel een SPUK ingericht. Net als bij andere regelingen voor gemeenten in combinatie met sport zal dit gebeuren op basis van het indienen van de gemeentelijke begroting en een SISA verantwoording op basis van de jaarrekening.

Kortlopend krediet

Voor amateursportverenigingen zoals zwemverenigingen die als gevolg van de coronamaatregelen in liquiditeitsproblemen komen, komt een mogelijkheid om een bancaire lening af te sluiten tegen een lage rente. De Borgstelling MKB-kredieten en de Garantie Ondernemingsfinanciering zijn voor sportverenigingen vaak niet in bereik omdat sportverenigingen in veel gevallen niet aangemerkt worden als onderneming. Om ook sportverenigingen toegang te geven tot kortlopend krediet wordt het borgstellingskapitaal van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) met € 10 miljoen verhoogd. Daarmee is SWS in staat om sportverenigingen te helpen die als gevolg van de coronamaatregelen kortlopend krediet ter overbrugging nodig hebben.

Kijk voor meer informatie bij de VSG
Sera Dataduiker
X