10 oktober ZwembadBranche Dag

Steunpakket voor financiële tegenslag door coronavirus: ook voor de zwembranche

Door het coronavirus verkeren velen in een financieel lastige situatie. De maatregelen om de verspreiding van het virus af te remmen, grijpt in op ons dagelijks leven. Mensen kunnen niet meer werken, ondernemingen zien hun inkomsten dalen en ZZP-ers verliezen hun opdrachten. Ook het sluiten van zwembaden heeft enorme gevolgen voor alle professionals die onze branche werkzaam zijn. Reden voor het kabinet om in te grijpen met een steunpakket. Waar kan de zwembranche gebruik van maken?

 1. Verruiming werktijdverkorting door noodfonds
  Werkgevers kunnen een tijdelijke WW-uitkering, de werktijdverkorting, aanvragen voor hun medewerkers zodat zij hun loon behouden en in dienst kunnen blijven. Om te zorgen dat werkgevers gemakkelijker een werktijdverkorting kunnen aanvragen komt er tijdelijk een noodfonds (de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Wat overigens ook een verhoging betekent van de huidige uitkering van de werktijdverkortingsregeling van 75% naar 90% van het inkomen. Hiermee wil de overheid de werkgevers ontlasten omdat werkgevers de uitkering vaak aannvullen tot 100%. Zwembaden en zwemscholen met medewerkers in dienst kunnen een beroep doen op de dit noodfonds.
 2. Kijk voor meer informatie op:
  Rijksoverheid
  Kamer van Koophandel
  Belastingdienst


  Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij de bouw of renovatie van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier. 3. Vangnet voor ZZP-ers
  Het inkomen van ZZP-ers die door het sluiten van zwembaden nu geen werk meer hebben, wordt drie maanden lang aangevuld tot het sociaal minimum met een maximum van 1500 euro netto per huishouden. Dit geld hoeft niet te worden terugbetaald. Daarnaast komt de partner- en vermogenstoets te vervallen, waardoor ook ZZP-er met een huis of vermogen hiervoor ook in aanmerking komen en dus hun reserves niet hoeven te gebruiken. Het geld wordt binnen vier weken betaald, in plaats van de huidige 13 weken. Een voorschot is ook mogelijk. Het is nu nog niet mogelijk om hiervoor bij de gemeente aan te kloppen, maar er wordt hard aan gewerkt omdat men wil voorkomen dat ZZP-ers in de knel komen.
 4. Compensatieregeling ondernemers
  Er komt een compensatieregeling, het ‘noodloket’, voor ondernemers die direct en hard getroffen worden door bijvoorbeeld het sluiten van hun onderneming. De zwaarst getroffen bedrijven komen gelijk in aanmerking voor een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro. En er komt nog meer, het kabinet werkt nog aan een reeks ‘passende maatregelen’. Deze moeten nu nog worden uitgewerkt en aan de Europese Commissie worden voorgelegd. De overheid komt daarna ook snel met de precieze voorwaarden, zoals wie hiervoor precies in aanmerking komt.
 5. Uitstel aflossing lening
  Kleinere ondernemingen, met een financiering tot 2,5 miljoen euro, kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat samen besloten. Om voor dat uitstel in aanmerking te komen, geldt wel dat de bedrijven in de kerngezond moeten zijn.
 6. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
  Microkredietenverstrekker Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open. Voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronacrisis wordt uitstel van hun aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden. De rente wordt gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2 procent.
 7. Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten
  Ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen, kunnen gebruik maken van een aangepaste Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C). Zo kunnen bedrijven onder gunstigere voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken. De overheid staat borg voor 75% van het geleende bedrag, dat wil zeggen 75% van een overbruggingskrediet kan worden gefinancierd. De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10% en de toets op een tekort aan zekerheden is komen te vervallen. Om de procedure te versnellen heeft de overheid met banken afspraken gemaakt over de beoordeling van de kredietaanvragen. Aanvragen kunnen tot 1 april 2021 worden ingediend.
 8. Uitstel belastingbetaling
  Ondernemers kunnen makkelijker uitstel van belastingbetaling aanvragen waarna de Belastingdienst direct de invorderingen stopt. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes hoeven niet te worden betaald en het is niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Wie al een verzuimboete heeft ontvangen omdat de betaling nog niet binnen is, hoeft deze niet te betalen. Voor alle belastingschulden geldt dat de invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn, tijdelijk wordt verlaagd van 4% naar bijna 0%. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging geldt voor alle belastingen met belastingrente. Het kabinet gaat nog in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken.


advertentie

E.B.T.C.