Zwembranche spant zich gezamenlijk in voor verantwoorde opening

Zwembranche werkt gezamenlijk aan gefaseerde opening van zwembaden. De samenwerkende partijen* in de zwembranche stellen met elkaar alles in het werk dit zo snel als het verantwoord kan, weer mogelijk te maken. De zwembranche werkt hiervoor aan de noodzakelijke protocollen en instructies. Dit moet in het belang van alle zwemmers, zwembadpersoneel en zwemverenigingen in Nederland zorgvuldig gebeuren.

Sportmogelijkheden jeugd verruimd

Sinds 29 april zijn de sportmogelijkheden voor de jeugd door het RIVM en het kabinet verruimd. Dit betekent dat georganiseerde activiteiten in de buitenlucht onder voorwaarden mogelijk zijn. De zwembranche levert de betrokken gemeenten, exploitanten en verenigingen handvatten aan om hier invulling aan te geven. Dit betekent in vrijwel alle gevallen nog geen zwemsport, maar alternatieve activiteiten buiten het water, in georganiseerd verband en in de buitenlucht. Goede voorbeelden hiervan zijn te vinden op de website van de samenwerkende partners Watervrij.

Protocollen

Ondanks dat zwembaden gesloten zijn, wordt er voortdurend gewerkt aan de hygiëne en veiligheid van de zwembaden. Hiertoe worden ook de noodzakelijke maatregelen en laboratoriummetingen verricht. De samenwerkende partijen spannen zich in om er gezamenlijk voor te zorgen dat zwembaden volledig klaar zijn om weer activiteiten te kunnen gaan aanbieden, zodra de aangepaste maatregelen van de overheid dit toelaten. Naar verwachting zal het kabinet met ingang van 20 mei nieuwe, dan wel aangepaste maatregelen afkondigen. De zwembranche zal ruim voor 13 mei haar adviezen en de bijbehorende opzet van protocollen delen met de overheid. De samenwerkende partijen staan in de startblokken om elke verdere versoepeling van de overheidsmaatregelen toe te passen binnen de zwembadbranche.

* WiZZ, NRZ, VTZ, Zwembadpoli, Envaqua, DBZ(RUD), TU Delft, ENVOZ, HISWA-RECRON, EasySwim, NOB, NCS, NTB, FNV, Reddingbrigade, VSG, VSBN en de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB)

RBI Corrosion