Herman Rijsdijk: ‘De focus ligt op kennisoverdracht’

Samenwerking tussen zwembaden Noord Holland wordt steeds intensiever. Samen organiseren ze scholingsbijeenkomsten, interessante werkbezoeken en ondersteunen ze elkaar. De Stichting Samenwerkende Zwembaden Noord-Holland (SZNH) bewijst nu alweer enkele jaren zijn meerwaarde voor de aangesloten zwembaden en zwemscholen. Het aantal leden groeit nog steeds. Maar het leggen van dwarsverbanden met managers van de tot de grote marktpartijen behorende baden verloopt nog steeds moeizaam. ‘De focus ligt op kennisoverdracht.’


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwemlesmaterialen? 👉 Klik hier.Impuls

Als bestuurslid van de SZNH ziet Herman Rijsdijk vooral positieve ontwikkelingen. Door het toetreden van Alkmaar Sport kwamen er onlangs weer drie zwembaden bij. Ondertussen zijn ruim dertig zwembaden en zwemscholen in de provincie lid. Pas nog werd een goed bezochte managers dag georganiseerd in het nieuwe zwembad ’t Bun op Urk. Natuurlijk stond er een rondleiding door manager Bert Schreuder op het programma. Maar ook werd uitgebreid aandacht besteed aan Zwemapps en de Inspectieplanner, een applicatie die helpt om alle controles, metingen en wettelijke verplichtingen op tijd uit te voeren. Het is volgens Rijsdijk een voorbeeld van hoe de SZNH de kennis bij de aangesloten zwembaden en hun medewerkers naar een hoger plan brengt. ‘De focus ligt op kennisoverdracht. We willen graag de kwaliteit van onze medewerkers een impuls geven.’

>> Leest het artikel over De Stichting Samenwerkende Zwembaden Noord Holland verder in ZwembadBranche #56


advertentie