11 oktober - ZwembadBranche Dag

Help gevolgen coronacrisis voor zwemondernemers in kaart te brengen


Hoewel we al weer een tijd kunnen sporten zonder beperkende coronamaatregelen, zijn de gevolgen van de coronacrisis nog merkbaar in de sportsector. Ook binnen de zwembranche. Om hier beter zicht op te hebben, brengt het Mulier Instituut in opdracht van het Ministerie van VWS deze gevolgen in kaart. De resultaten dienen vervolgens als input voor het beleid rondom corona en de sportsector. Ben jij een ondernemende zwemaanbieder en wil jij meehelpen om zicht te krijgen op de impact van de coronamaatregelen? Vul dan vandaag nog de vragenlijst in.

Monitor Sport en Corona

De lockdowns en coronamaatregelen hebben grote en verstrekkende gevolgen gehad voor de sportsector. Uit de Monitor Sport en corona blijkt dat het grootste verlies is geleden door sportondernemers, onder andere ook door ondernemende zwemaanbieders. Het omzetverlies voor de ondernemers in de zwembadbranche was in 2020 naar schatting zo’n 21 procent, met een totale omzetderving van zo’n 106 miljoen euro. Dit heeft men deels kunnen compenseren met kostenbesparingen, in totaal ongeveer 46 miljoen euro, maar in vergelijking met andere groepen sportondernemers is dit vrij laag. Dit komt vooral doordat ook bij een sluiting de vaste lasten voor ondernemers met een eigen zwembad hoog zijn. Naast de kostenbesparingen heeft het merendeel (87%) van de ondernemende zwemaanbieders in 2020 gebruik gemaakt van steunmaatregelen van de overheid. Deze steunmaatregelen waren helaas niet voor iedereen toereikend. In het derde kwartaal van 2021 was het aandeel ondernemers in de sportsector dat hun omzet zag toenemen hoger dan het aandeel dat een afname zag. Dat was voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis, maar de omzet was echter nog niet terug op het niveau van voor corona. Daarnaast stond men voor grote uitdagingen zoals het terugwinnen van de klanten, het voldoen aan de uitgestelde betalingsverplichtingen en het vinden van personeel in tijden van een nijpend tekort. In het vierde kwartaal kwam er vervolgens nog een lockdown en kregen ook sportaanbieders weer te maken met coronamaatregelen. Om te weten wat hiervan de gevolgen waren en hoe het er nu voor staat is nader onderzoek nodig.

Lees ook: Monitor Sport en corona III: Zwemondernemers financieel hard geraakt door corona

Huidige stand van zaken

Voor een zo compleet mogelijk beeld van de huidige stand van zaken wordt er daarom weer een Monitor Sport en corona gehouden en voor een goed beeld van de zwembranche is het van groot belang dat zoveel mogelijk ondernemende zwemaanbieders de vragenlijst invullen. Het gaat hierbij uitsluitend om ondernemende sportaanbieders omdat gegevens van andere organisaties in de sport zoals zwemverenigingen en gemeentelijke zwembaden op een andere wijze worden verkregen. Het invullen van de vragenlijst kan tot en met 19 september, neemt ongeveer 10 tot 15 minuten in beslag en de gegevens worden anoniem verwerkt. Na de vragen over de gevolgen van de coronacrisis volgen enkele vragen over veilige en eerlijke sport. Deze vragen worden gesteld in het kader van een ander landelijk onderzoek in opdracht van het Ministerie van VWS om inzicht te bieden in hoe het bij de ondernemende sportaanbieders gaat met betrekking tot veilige en eerlijke sport. Indien je deze vragen liever niet wilt invullen, kan je dit aangeven en worden deze vragen overgeslagen.

Klik op deze link om naar de vragenlijst te gaan.

Benieuwd naar de resultaten van de vorige edities van de Monitor Sport en corona? Deze vind je op de website van het Mulier Instituut.
Interbad 2022