Eerste Nederlandse onderhouds- en energieprestatiecontract voor Strukton

De Rotterdamse gemeentelijke zwembaden worden energiezuiniger, de CO2-uitstoot gaat omlaag en de water- en luchtkwaliteit gaat omhoog. De gemeente besteedt het gehele beheer en onderhoud van de negen zwembaden voor de komende tien jaar uit. Hiervoor is een aanbestedingsprocedure gevolgd die gewonnen is door Strukton in samenwerking met Hellebrekers Technieken. Het betreft het eerste onderhouds- en energieprestatiecontract in Nederland.

Voor dit project richt Strukton een zogenaamde Energy Service Company (ESCo) op. De ESCo ontwerpt en realiseert de energiebesparende maatregelen, verzorgt de financiering ervan en garandeert de energiebesparing. Daarnaast is de ESCo per 1 april 2011 verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de negen zwembaden. Hellebrekers Technieken levert hieraan een belangrijke bijdrage als specialist op het gebied van zwembadtechniek.

De zwembaden zijn het eerste cluster van het Rotterdams Vastgoed dat op deze wijze wordt verduurzaamd. De maatregelen die nodig zijn voor de verbetering van de kwaliteit en het energiezuiniger maken van de gebouwen en installaties kosten de gemeente geen extra geld. Het project wordt kostenneutraal uitgevoerd en betaald uit de bespaarde energie- en waterkosten gedurende de looptijd van tien jaar.


Ben jij op zoek naar een (nieuw) leerlingvolgsysteem voor jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.    Resultaten:

  • Energiebesparende maatregelen: de komende 10 jaar levert dit een besparing op de energiekosten van 34% ten opzichte van de energierekening van 2009. Dit komt neer op een bedrag van EUR 3,4 miljoen Netto Contante Waarde, waaruit de investeringen voor energiebesparende maatregelen worden bekostigd.
  • Verhoging van het comfort in de zwembaden door een verbetering van de water- en luchtkwaliteit in de baden.
  • Betere dienstverlening door efficiënt onderhoud aan gebouwen en installaties: het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam besteedt het gehele beheer en onderhoud inclusief de daarbij behorende risico’s van de negen zwembaden voor de komende tien jaar uit aan Strukton. Dit levert een gegarandeerde besparing op van 15% op de onderhoudskosten.
  • Unieke financieringsconstructie: de benodigde financiering voor de investering in energiebesparende maatregelen wordt door Strukton georganiseerd. De jaarlijkse rentekosten en aflossingen worden betaald uit de door de gemeente uit te keren jaarlijkse vergoeding voor de daadwerkelijk gerealiseerde energiebesparing. Het is een prestatieafhankelijke vergoeding gebaseerd op de door Strukton vooraf gegarandeerde energiebesparing.

Strukton streeft naar een duidelijke positionering op de belangrijke markt van duurzame energie. Naast de diverse initiatieven om de eigen bedrijfsvoering verder te verduurzamen, streeft Strukton ernaar om de binnen de organisatie aanwezige kennis en expertise ook aan te wenden voor CO2-reductie bij klanten en verduurzaming van gebouwen. Veel vastgoed kent een onnodig hoog energieverbruik. Strukton wil met de toepassing van de ESCo-formule in de komende jaren een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen en structureel verbeteren van de kwaliteit van vastgoed.

(Nieuwsbank)


advertentie

Splash Software