Verslag themabijeenkomsten Gedragscode zwembranche

Abvakabo FNV heeft in samenwerking met het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ in februari en maart 2011 vier themabijeenkomsten rondom de gedragscode voor de zwembranche georganiseerd. Deze themabijeenkomsten zijn georganiseerd om met medewerkers uit de zwembranche te praten. Kunnen de medewerkers uit de zwembranche zich vinden in het concept van de gedragscode? En wat moet er wel en niet in de gedragscode staan en welke suggesties heb je? De uitkomsten van de themabijeenkomsten zijn hieronder samengevat.

Alle deelnemers waren het roerend eens dat het werken in zwembaden al lange tijd een ondergewaardeerd vak is, goede medewerkers het zwembad of de branche verlaten, het zwembad een beetje een stoffig imago heeft en het tijd is om het vak op een positieve manier in de schijnwerpers te zetten. De medewerkers uit de zwembaden zouden zich meer bewust moeten worden dat ze vakmensen en professionals zijn en dit ook moeten uitdragen.

Een kleine groep deelnemers is echter bang dat de grote aandacht voor de gedragscode juist een negatief effect heeft. Deze groep deelnemers is bang dat dit leidt tot afbreuk van de vertrouwensband. Een grote angst van de deelnemers is dat het vak van zwemonderwijzer straks weer terug is bij af en er weer een haak gebruikt moet gaan worden omdat kinderen zo min mogelijk aangeraakt mogen worden. Waarborging van het vak is een belangrijk punt voor de deelnemers van de bijeenkomsten. Een oplossing ligt volgens verschillende deelnemers in het verlengde van communicatie en transparantie door bijvoorbeeld tijdens zwemlessen aan te kondigen wat je gaat doen net zoals een arts doet. Echter, een aantal deelnemers had wel moeite met deze oplossing. Voor de werknemers in de zwembranche is het belangrijk richting de bezoeker een signaal af te geven door deze gedragscode, maar vinden zij het ook erg belangrijk hoe de werknemer beschermd wordt.


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwemlesmaterialen? 👉 Klik hier.Lees verder

(Abvakabo FNV)


advertentie

Splash Software