Duurzaamheid in People, Planet, Profit & Pools tijdens Managersmeeting 2009

Op dinsdag 29 september vond de Managersmeeting plaats bij Brennels Buiten in Kraggenburg. Een unieke locatie die perfect aansloot bij het thema ‘Duurzaamheid’. Maurits Groen, de man die Al Gore naar Nederland haalde, schetste het belang van duurzaamheid voor de zwembadbranche. Managers vanuit heel Nederland trotseerden regen en zand om workshops te volgen over People, Planet en Profit in relatie tot zwembaden. ‘In alle dingen die de zwembadbranche doet voor de maatschappij mag duurzaamheid niet verloren gaan’, aldus Maurits Groen.
Het strandpaviljoen van Brennels Buiten is met het idyllische duinlandschap in de Flevopolder een bijzondere locatie. En dat was ook te merken tijdens de Managersmeeting.
De locatie biedt bijzondere workshopruimtes, zoals een grote witte tent in de duinen, een mediterraans terras, een zaal in het strandpaviljoen en een Mongoolse yurt waar deelnemers plaats kunnen nemen op fatboy-kussens. ‘Een workshoplocatie zonder stroom, zonder licht en geen laptops, hoe gaan we dat aanpakken?’, vertelt Bert Schulting (Johnson Diversey) bij de start van zijn workshop over maatschappelijk verantwoorde hygiëne. De workshop kreeg een andere insteek: deelnemers bepaalden de inhoud. Hergebruik van producten als grondstof (planet), winstgevendheid (profit) en het arbeidsmilieu van medewerkers stonden centraal (people).

Planet en profit
De peilers people, planet en profit & pools, daarover ging de Managersmeeting dit jaar. Met andere woorden: zorgvuldig omgaan met jezelf, je medewerkers, je klanten en het milieu op een wijze die past binnen een gezonde bedrijfsvoering. Energiebesparing wordt bijvoorbeeld steeds belangrijker gezien het feit dat het verwarmen van water en lucht en het verlichten van de accommodatie een grote kostenpost is.


Ben jij op zoek naar een leverancier van LED verlichting voor in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Energieverbruik in zwembaden: de cijfers
Koen Gommers van Eneco presenteert de cijfers: aan elektriciteit verbruiken zwembaden in Nederland 780 miljoen kWh. Dat is 6% van het totale elektriciteitsverbruik en staat in verhouding tot het energiegebruik van een stad als Den Haag. De hoeveelheid gas die zwembaden gebruiken, ten opzichte van de totale bevolking is 0,5%. Fossiele brandstoffen zullen in de toekomst steeds duurder worden, wat het aandeel energie per bezoekerskaartje (nu ongeveer 1 euro) opdrijft. Tijdens de workshop Eneco New Energy ontdekten deelnemers hun energie-identiteit en de mogelijkheden om te besparen, beter in te kopen en te ‘vergroenen’ aan de hand van het trias energetica-stappenplan.

Alternatieve energiebronnen
‘We krijgen van de zon 13.000 keer de energie toegestraald die we verbruiken. We kunnen slimmer omgaan met de huidige grondstoffen. Maatschappelijke betrokkenheid en besparing zijn belangrijke argumenten’, aldus dagvoorzitter Maurits Groen. Groen (directeur en oprichter van communicatieadviesbureau MGMC) schetst het belang van energiebesparing en het inzetten van nieuwe energiebronnen, waarna managers en workshopleiders met elkaar tools uitwisselden in diverse workshoprondes hoe energie bespaard kan worden. Bijvoorbeeld bij de workshop van E kwadraat advies, waar Folkert Linnemans de uitkomsten van energiescans in diverse zwembaden presenteerde, waarna samen met de deelnemers werd gekeken naar reële verbeteropties. ‘Bekijk de milieuvergunning en let op het activiteitenbesluit’ en ‘Moet al het water door de filter gaan, of is 75% voldoende?’ zijn voorbeelden informatie die gedeeld werd tijdens de workshop ‘Duurzame energie en zwembaden’.

Duurzame waterbehandeling
Naast variaties in fossiele brandstoffen als zonne-energie, windenergie of seizoensopslag, kan ook gedacht worden aan duurzame waterbehandeling, zoals Maarten Keuten (promovendus gezondheidstechniek TU Delft en werkzaam bij Hellebrekers Technieken) opperde. Veilig en hygiënisch zwemmen met zonder gebruik van chloorbleekloog is het ultieme doel. Meer douchen, een verhoogde circulatie, nieuwe technieken of een speciale coating: het onderzoek levert steeds meer resultaten op.

Een chloorvrij zwembad?
‘Met douchebak en Ikea-douchegordijn achterin mijn 206-je ga ik op zoek naar respondenten, die ook worden onderworpen aan een vragenlijst’, vertelt Keuten. Hij vervolgt: ‘Op het gebied van hygiëne van de badgasten is al veel voordeel te behalen. Zo blijkt uit onderzoek dat intensief wassen de vuilafgifte versnelt en dat het veel uitmaakt of een badgast langer of korter doucht. Persoonlijke hygiëne, voorgaande inspanning en verzorging van de hoofdharen hebben grote invloed op de vuilafgifte in het badwater. En mannen scheiden 70 tot 100% meer ureum uit dan vrouwen.’

People
Naast ‘planet’ en ‘profit’ is ook het personeelsbeleid, ‘people’, een belangrijk onderdeel van het thema duurzaamheid. Tijdens de Managersmeeting volgden alle managers een workshop van Antoinette van Alphen over ‘persoonlijk energiemanagement’. In deze workshop oefenden de deelnemers met technieken om energie bij medewerkers en in teams waar te nemen en te sturen.

Lifestyleproject
Dat energiek en gemotiveerd personeel waardevol is, ziet ook de gemeente Den Haag, die een lifestyleproject voor medewerkers binnensport ontwikkelden. In de overtuiging dat een goede conditie het mentale en fysieke prestatieniveau positief beïnvloedt voorziet dit project in een gezondheidstest, financiële bijdrage in de fitnesskosten, voorlichting over voeding, hulpprogramma’s voor het stoppen met roken en een zwempas voor de medewerkers. ‘Bijdragen aan fitte en vitale burgers kan alleen met gemotiveerde en vitale medewerkers. Medewerkers die niet gemotiveerd zijn kosten geld en de kwaliteit is voor de klant niet optimaal’, aldus Marlon Muller, van de Dienst OCW, Sector Sport, Binnensport. Door een spetterende presentatie van het projectteam wisten Muller en zijn medewerkers de deelnemers tijdens de workshop te boeien en te inspireren.

Duurzame conclusies en opbrengsten
De Managersmeeting heeft veel bruikbare tips en tools opgeleverd. ‘Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ kan een belangrijke rol vervullen in het delen en verzamelen van best practices op het gebied van duurzaamheid’, vertelt Wilfred Reinhold, beleidsmedewerker bij het Ministerie van VROM, Directie Duurzaam Produceren. Reinhold:’Bovendien moet duurzaamheid een belangrijk onderdeel worden van het Keurmerk Veilig & Schoon, dat in 2012 de basis wordt voor de nieuwe Zwemwaterwet. De branche en het ministerie moeten gezamenlijk optreden om duurzaamheid te verbeteren’. Het is belangrijk dat het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ en het Ministerie van VROM in samenwerking met Senternovem (agentschap voor duurzaamheid en innovatie) gaan toewerken naar een duurzaamheidsloket voor zwembaden. Ten slotte werd gesproken over gezamenlijke energiescans, gesteund door het Ministerie van VROM. Kortom: genoeg uitkomsten om in de zwembadbranche mee aan de slag te gaan, waarbij een duurzame aanpak uiteraard de enige juiste oplossing is. Na de Managersmeeting 2009 is het duidelijk: duurzaamheid staat op de kaart.

(Bron: Nationaal Platform Zwembaden | NRZ)


advertentie

Alle leveranciers voor de zwembranche vind je hier