Meer toezichthouders leiden niet tot veiliger zwembaden

De inzet van meer toezichthouders langs de rand van het zwembad leidt niet tot veiliger zwembaden is de belangrijkste conclusie uit het Veiligheidsforum dat het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ vrijdag 25 september organiseerde over toezicht in zwembaden. Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ pleit voor een meerdimensionale veiligheidsaanpak in zwembaden, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende veiligheidsmaatregelen. Dit betekent dat naast de inzet van toezichthouders ook gebruik wordt gemaakt van drenkelingendetectiesystemen. Verder worden bezoekers in zwembaden nadrukkelijker gewezen op de eigen verantwoordelijkheid en vindt er een striktere controle bij kinderen plaats op het hebben van zwemdiploma. Deze gespreide aanpak leidt volgens het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ tot veiliger situaties in zwembaden.

Toezicht in zwembaden staat volop in de belangstelling. Door een verminderde risicotolerantie in de maatschappij, door een reeks incidenten en door toenemende aansprakelijkheidskwesties is er in de afgelopen jaren veel gebeurd op het terrein van toezicht in zwembaden. Exploitanten, bezoekers en overheden verwachten veel van toezichthouders. Toezichthouders worden gezien als instrument om verdrinking te voorkomen. Na iedere verdrinking wordt de vraag gesteld waarom niemand iets heeft gezien en neemt vervolgens de roep om meer toezichthouders toe.

Recent publiceerde de ANWB de resultaten van een onderzoek naar de veiligheid in 25 subtropische zwemparadijzen. Uit het ANWB-onderzoek kwam naar voren dat zowel de bezoekers van het zwembad als de onderzoekers de aanwezigheid van toezichthouders zien als maatstaf voor veiligheid. De mogelijkheden van de toezichthouder ten aanzien van het behouden van de waakzaamheid worden overschat naar de mening van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Toezichthouders zijn beperkt in hun mogelijkheden om een verdrinking te signaleren. Hun taak wordt bemoeilijkt door het geringe aantal relevante signalen en hoge aantal irrelevante signalen, zoals de eentonigheid en de ongunstige fysieke omstandigheden (lawaai en hoge temperatuur).

De uitkomsten van het Veiligheidsforum dienen als basis voor nieuw te ontwikkelen beleid en wetgeving ten aanzien van toezicht in zwembaden. In 2012 worden de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit vervangen door de Zwemwaterwet. Waar mogelijk zal middelwetgeving in de nieuwe wet worden vervangen door doelwetgeving. Aan de vooravond van deze belangrijke wijziging is tijdens het Veiligheidsforum gesproken over het begrip ‘voldoende toezicht’ uit artikel 25 van de Whvbz. Dit artikel leidt in de praktijk nog steeds tot onduidelijkheid en conflicten. Het forum heeft de zwembadbranche een belangrijke kans geboden om inbreng te hebben in de nieuwe wetgeving. Naast de aandacht voor het drenkelingendetectiesysteem is een van de conclusies van het Veiligheidsforum dat een ongevallenregistratiesysteem verplicht in de nieuwe Zwemwaterwet en in de criteria van het Keurmerk Veilig & Schoon zou moeten worden opgenomen.
Recreatie Vakbeurs