Coronakrimp goedgemaakt: wat is het aandeel van sport in de economie?

Vanavond weer een persconferentie. De zoveelste inmiddels, maar is dit een van de laatste persconferenties? Nederland lijkt zich op te maken voor een einde aan coronamaatregelen zoals afstand houden en het dragen van mondkapjes. Het virus is minder ziekmakend en het kabinet ziet daarom ruimte om te versoepelen. Daarnaast lijkt het erop dat we de enorme coronaklap die de economie opliep door corona te boven zijn. Hoewel het per sector kan verschillen is met een groei van 4,8 procent, zoals blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de coronakrimp van 2020 over de gehele linie goedgemaakt. Maar wat is eigenlijk het aandeel van sport in de economie?

Uitgaven

Het rapport over consumentenuitgaven aan sport laat zien dat in 70% van de Nederlandse huishoudens uitgaven aan sport worden gedaan. Hierbij gaat het meeste geld naar sport- en fitnessdiensten, gevolgd door horeca en sportbenodigdheden. Uit de Monitor sportuitgaven gemeenten blijkt dat gemeenten in 2020 netto €1,2 miljard uitgaven aan sport , per inwoner gemiddeld € 67,80. Tussen 2018 en 2019 was een verschuiving te zien, er werd niet veel meer uitgegeven aan sportaccommodaties terwijl de uitgave in sportbeleid en activering met 9% was toegenomen. Van 2019 naar 2020 namen vooral de netto-uitgaven van de sportaccommodaties (4,8%) toe en de uitgaven aan sportbeleid en activering nam vergelijkbaar toe met de inflatie (1,4%). Na 2020 veranderde het uitgavenpatroon als gevolg van corona. Gemeenten hebben geholpen met financiële steun en liepen daarnaast inkomsten mis van huur en entreegelden.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij het verduurzamen van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Positieve effecten

Hoewel we nog niet precies weten wat de impact is van twee jaar corona op de sportsector en specifiek de zwembranche, is wel zeker dat bewegen op zich een positieve invloed heeft op de economie. Alles over sport heeft de effecten op arbeid, gezondheid en de sociale waarde nader beschreven.

Arbeid

  • Sporten en bewegen hebben een positieve impact op ziekteverzuim (inclusief de negatieve effecten van blessures) van totaal gemiddeld ongeveer 0,5 tot 1 werkdag per jaar.
  • Naast het effect van minder ziekteverzuim op de productiviteit, als gevolg van meer aanwezig zijn, zijn werknemers die sporten ook productiever dan hun niet-sportende collega’s op de dagen dat zij aanwezig zijn. De impact hiervan kan oplopen tot 1,5% extra productiviteit – iets meer dan 3,5 extra werkdagen per jaar.

Gezondheid

  • Met de afname van de kans op aandoeningen hebben sporten en bewegen invloed op onder meer zorggebruik. De waarde van sporten en bewegen uit zich in dit geval in de omvang van vermeden zorgkosten.
  • De lasten van aandoeningen zijn niet alleen uit te drukken in de financiële uitgaven voor zorg. Aandoeningen beïnvloeden ook de kwaliteit van leven van mensen, doordat de ziektelast de levenskwaliteit (tijdelijk) verlaagt.
  • Mede door de invloed op aandoeningen, hebben sporten en bewegen ook invloed op de levensverwachting. Als gevolg van een afname in het risico op diverse (fysieke) aandoeningen neemt ook het aantal overlijdens als gevolg van deze aandoeningen af. 

Sociale waarde

  • Sporten en bewegen dragen positief bij aan leerprestaties. Naar verwachting komt dat doordat sporten en bewegen bijdragen aan ontwikkeling van specifieke eigenschappen of vaardigheden (doelmatig werken, vertrouwen, teamwork) die toe te passen zijn in de schoolsituatie en effect hebben op de cognitie.
  • Licht bewijs toont aan dat sporten en bewegen een rol spelen in het verminderen van schoolverzuim en -uitval.
  • Sporten en bewegen in een sociale setting hebben een belangrijke ontmoetings- en identiteitsfunctie, die (het aangaan van) sociale banden kan versterken (‘sociaal kapitaal’).
  • Sporten en bewegen hebben een positieve invloed op het tegengaan van jeugdcriminaliteit.

Met dank aan de Alles over sport: Wat is de sociaaleconomische waarde van bewegen en Sport en euro’s: zo zit de sporteconomie in elkaar


advertentie

VDH Watertechnology