Biocidenverordening in de praktijk – Workshop #ZBBC15

jan-willem
 
Met de komst van de Europese Biocidenverordening verandert er voor zwembaden veel. Bijvoorbeeld voor het gebruik van de desinfectiemiddelen hypochloriet, elektrolyse zout en ozon. De verordening roept ook vragen op over de situatie in Nederland, bijvoorbeeld over de apparatuur. En wie moet er voor deze verordening in actie komen: wat is de rol van leveranciers en wat is de rol van gebruikers? Vooral ook niet onbelangrijk, wat gaat dit eigenlijk kosten? Kortom het is ingewikkelde materie. Jan Willem Andriessen licht de Europese en Nederlandse regelgeving toe en geeft inzicht in de toepassing in de praktijk.

Jan Willem Andriessen is als Account Manager Government verbonden aan het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biocide (Ctgb). De taak van het Ctgb is om volgens internationale afspraken en in de wetgeving verankerde criteria te beoordelen of gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig voor mens, dier en milieu zijn. Daarbij beoordeelt het Ctgb ook of de middelen werkzaam zijn. Op grond van deze beoordeling besluit het college of het middel in Nederland verkocht én gebruikt mag worden. Het Ctgb steunt de ministeries met wetenschappelijk advies om te kunnen besluiten over de plaatsing van werkzame stoffen op de lijsten van toegestane stoffen in Europa.


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwemlesmaterialen? 👉 Klik hier.Meer informatie

Benieuwd naar de andere sprekers en workshops? kijk voor meer informatie op de onze site ZwembadbadBranche Congres en meld je vandaag nog aan.

 
deel op twitter deel op facebook
 
 

congres-fb


advertentie

Hellebrekers