SCP: Populariteit zwemmen daalt

We zijn de afgelopen tien jaar volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (‘Rapportage Sport 2014’) iets meer en vaker gaan sporten, ruim de helft van de Nederlanders sport tegenwoordig iedere week. Zeker goed nieuws. Alleen daarentegen zitten we ook meer, bijna 7 uur per dag. En nog een tegenvaller: zwemmen heeft aan populariteit verloren. Helaas zijn we in het waterrijke Nederland minder gaan zwemmen. Met een participatiegraad van 5% neemt het een vierde plek in na fitness, hardlopen en tennis. Daarbij is het totale aanbod van accommodaties door gemeenten en particuliere exploitanten de laatste jaren met 8% gekrompen.

Kansen en bedreigingen
Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) vraagt zich af welke trend er eerder was, afname zwembaden of verminderde populariteit zwemmen? Maar eigenlijk is de vraag relevanter: hoe neemt de populariteit weer toe? Vanuit de overheid worden verschillende trajecten financieel gesteund om het sporten in de breedte te stimuleren. Dit biedt dus ook voor de zwembranche interessante mogelijkheden. Als voorbeeld noemt het rapport ‘Sport en bewegen in de buurt’, het bevorderen van een passend sport- en beweegaanbod door het stimuleren van publiek-private samenwerking en de verbinding tussen sport, zorg en onderwijs middels combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. Als we kijken naar zwemaccommodaties en activiteiten als schoolzwemmen zien we helaas dat er steeds minder geld beschikbaar is, hetgeen natuurlijk niet meewerkt. Voor gemeentes is een zwembad een grote kostenpost die drukt op de sportbegroting, waardoor vaak het schoolzwemmen wordt afgeschaft of het zwembad wordt gesloten. Maar bij burgers valt een dergelijk besluit niet altijd in goede aarde, aldus het SCP. “Als het zwembad in gevaar dreigt, neemt de populariteit van het zwembad toe. Steeds meer zwembaden komen onder beheer van een wijkonderneming: een bewonersgroep die het zwembad zelf exploiteert. In toenemende mate ook de wens van de overheid. Het is echter de vraag of het reëel is dit van alle burgers te verwachten. Niet iedereen is in staat de gewenste kennis, tijd, inzet en competenties te leveren die hiervoor nodig zijn.” Of dit het geval is zal de toekomst uitwijzen. Gelukkig weten wij ook voorbeelden die inmiddels het tegendeel hebben bewezen.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met het schoonmaken en schoonhouden van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Rapportage Sport 2014
In de Rapportage sport 2014 hebben onderzoekers van SCP en andere onderzoeksinstituten de belangrijkste sportgerelateerde trends en ontwikkelingen gebundeld. Het vormt daarmee een up-to-date en onmisbaar naslagwerk voor allen die betrokken zijn bij de Nederlandse sport. Het rapport is gepubliceerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in opdracht van het ministerie van VWS. De publicatie is te bestellen via www.scp.nl of op de website te downloaden.


advertentie

E.B.T.C.