Beter samenwerken met de buurtsportcoach? Doe samen de QuickScan!

Buurtsportcoaches zijn in dienst bij een gemeente, een school, vereniging of stichting. Zij werken in de wijk of buurt samen met diverse organisaties om meer mensen te laten sporten en bewegen. Goed voor de participatie, maar ook voor de gezondheid. Maar iedereen heeft vaak hun eigen perspectief op hoe de buurtsportcoach wordt ingezet. En soms worden niet alle kansen goed benut. Hoe kun je deze samenwerking als zwembad optimaliseren?

QuickScan

Buurtsportcoaches zijn actief in vrijwel alle gemeenten in Nederland. De rol en taak van buurtsportcoaches verschilt, evenals het werkgeverschap. Maar hoe verhoudt de praktijk zich tot de doelen en hoe is de samenwerking in de wijk? Kenniscentrum Sport heeft een instrument ontwikkeld, de QuickScan Buurtsportcoach, dat het inzichtelijk maakt. Dat helpt om te komen tot een gezamenlijk beeld en ontwikkelpunten voor beleid, uitvoering en samenwerking.

Wat is het?

De QuickScan Buurtsportcoach is een instrument dat op een relatief eenvoudige manier inzichtelijk maakt waar de focus van de buurtsportcoach ligt. Het vergelijkt de ervaringen die diverse partners en geeft zicht op de doelgroepen en sectoren waar de buurtsportcoach zich op richt. Maar ook waar de kansen voor de toekomst liggen.

Lees ook: Samen zwemmen? Gezelschap en begeleiding motiveert om te bewegen!

Hoe werkt het?

Om het goed in beeld te brengen wordt er een enquête afgenomen bij buurtsportcoaches zelf, bij beleids functionarissen en bij mensen die in de praktijk met het werk van de buurtsportcoaches te maken hebben. Kenniscentrum Sport analyseert de antwoorden van de verschillende partijen en presenteert die in een (visuele) rapportage. Dit geeft een goed inzicht in de perspectieven van beleids functionarissen, buurtsportcoaches en stakeholders op de inzet van de buurtsportcoach in de gemeente.

Waarom?

De QuickScan Buurtsportcoach is bedoeld voor gemeenten, maar ook voor de werkgevers van de duursportcoaches en de samenwerkingspartners in de wijk. Tijdens een gezamenlijke inspiratiesessie bespreek je de uitkomsten met elkaar en kun je komen tot afspraken om de inzet van buurtsportcoaches effectiever te maken. En dus ook om de samenwerking met het zwembad te optimaliseren. De scan is niet bedoeld om een oordeel te geven over de inzet van de buurtsportcoach in de gemeente. Daarnaast is de scan geen effectmeting of benchmark.

Neem voor meer informatie contact op met Annemiek Haak of Marco Barten van Kenniscentrum Sport.
Variopool