23 april ZwembadBranche Dag Belgie

Beroepscode voor zwembadpersoneel

Er komt een beroepscode voor zwembadmedewerkers. Daarnaast komt er in samenwerking met de sportkoepel NOC*NSF een meldpunt voor ongewenst gedrag. “Ouders moeten de branche kunnen melden als er sprake is van ongewenst gedrag”, aldus Ronald ter Hoeven directeur van het Nationaal Platform Zwembaden. Vanaf 1 mei kunnen vertrouwenspersonen bij een melding meteen actie ondernemen.

Ook moeten zwembadmedewerkers een verklaring omtrent gedrag overleggen als ze zwemonderwijs geven. Volgens Ter Hoeven moeten ouders ervan op aan kunnen dat medewerkers bij zwemscholen de beroepscode hebben getekend. De beroepscode is in het leven geroepen na seksueel misbruik van kinderen in zwembaden, zoals door badmeester Benno L. in Den Bosch. “We zijn uitgebreid in gesprek gegaan, onder andere met het ministerie van VWS, om te kijken hoe we dit soort gevallen kunnen voorkomen”, aldus Ter Hoeven.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij het automatiseren van processen in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Luister hier naar het audiofragment

4 gedachten over “Beroepscode voor zwembadpersoneel

 1. Prima om één duidelijk meldadres voor onregelmatigheden naar voren te laten komen. In principe kunnen ouders bij de meeste zwembaden en organisaties prima terecht met hun vragen en opmerkingen, maar een soort ombudsman voor klachten die niet door de organisatie zelf afgehandeld kunnen worden, maar niet zo ernstig zijn dat gelijk de politie er bovenop gezet moet worden lijkt mij handig.

  Beroepscodes zijn overigens niet bedoeld om misstanden te voorkomen. dat lijkt mij een enorme misvatting. Waar ze wel voor dienen is dat de duur en zwaarte van de misstanden flink teruggebracht wordt.

  Verder is het zaak om “ongewenst gedrag” heel nauwkeurig te omschrijven en hier ook gradaties in aan te brengen. Te denken valt om dit op dezelfde manier te doen als de WHVBZ omschrijft als kwaliteit die moet, kwaliteit die hoort (verwacht wordt door klanten) en kwaliteit die mag (boven verwachting in positieve zin)

 2. Goed initiatief een gedrags/beroepscode.
  We gaan als zwemonderwijzers/essen om met een extra kwetsbare klantenkring, refererend aan de talloze kinderen die we dagelijks in het water op weg helpen. Hun ouders/verzorgers moeten ons ook ‘blind’ hun kinderen aan ons kunnen toevertrouwen. Een code als deze zal het vertrouwen in onze beroepsgroep alleen maar goed doen.

  Een Verklaring Omtrent Gedrag moet verplicht ingeleverd worden bij de instantie waar men lesgeeft. Als ik goed ben geïnformeerd is dat lang niet overal het geval.

  Chris van Oudheusen
  Den Haag

 3. Indien men de normale werkcode dat men – ook uit veiligheid- met minimaal twee personen aanwezig dient te zijn, handhaaft is er al veel gewonnen.

 4. Een beroepscode lijkt mij een uitstekend idee. Het is de tegenhanger van alle gedragsregels en codes waar we onze klanten/zwemmers aan houden en dan is het logisch dat wij als professionals ook een soort erecode hebben en naleven.

  Inhoudelijk denk ik aan zaken als welke normen en waarden we in onze beroepsuitoefening erop nahouden, bijv. respectvol met mensen omgaan, eerlijk en transparant zijn etc. Dat we kwaliteit nastreven en onze klanten een leuke tijd willen geven als ze bij ons zijn. En verder iets regelen hoe we met klachten omgaan en welke procedure we hiervoor hanteren.

  Het is misschien de uitdaging om het niet al te hoogdravend te maken, maar wel voldoende waardevol voor onszelf en onze klanten.

Reacties zijn gesloten.