Overeenkomst NOC*NSF meldpunt grensoverschrijdend gedrag

Op maandag 26 april, de eerste dag van de Week van het Zwemonderwijs, ondertekenen Erik Lenselink, directielid en hoofd afdeling Sportontwikkeling van NOC*NSF en Ronald ter Hoeven, directeur van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee kan de zwembranche gebruikmaken van het dienstenpakket van NOC*NSF ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag. Dit is één van de maatregelen die het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ neemt naar aanleiding van de ontuchtzaak in ‘s-Hertogenbosch die in juni 2009 aan het licht kwam.

In de samenwerkingsovereenkomst is bepaald dat de zwembranche gebruik kan maken van het telefonisch meldpunt waarover NOC*NSF beschikt. Dit telefonisch meldpunt is 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar en voorziet in de eerste opvang bij (dreigende) incidenten, ad hoc vraagbaak bij onduidelijke situaties en doorverwijzing naar een vertrouwenspersoon. NOC*NSF werkt met een landelijke poule van vertrouwenspersonen en zet hun expertise in bij incidenten. Er zijn vertrouwenspersonen voor zowel slachtoffers als beschuldigden en adviseurs voor sportorganisaties. Ronald ter Hoeven, directeur Nationaal Platform Zwembaden | NRZ: “Dit is een eerste stap van ons traject Sociale Veiligheid. Tijdens de Week van het Zwemonderwijs, het jaarlijkse evenement over alles wat met zwemonderwijs te maken heeft, praten we samen met het werkveld over de verdere ontwikkeling van een beroepscode.”

(Bron: Nationaal Platform Zwembaden | NRZ)


Ben jij op zoek naar een leverancier van LED verlichting voor in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.
advertentie