Bedrijfsgroep Zwembaden stapt uit RECRON

Er is een nieuwe cao voor de recreatiesector vastgesteld. Hieronder valt ook de zwembranche. Alleen de maatregelen vallen bij de branche niet in goede aarde. Belangrijk struikelblok is het ontbreken van enige bereidheid bij RECRON om een aparte paragraaf voor de zwembadbranche op te nemen. Recent riep de Bedrijfsgroep Zwembaden (bestaande uit ConeGroup BV, Laco International BV, Optisport Exploitaties BV, Sportfondsen Groep BV en overige zwembadexploitanten) de zwembranche dan ook op hier niet mee in te stemmen. Maar de leden van de zwembranche zijn bij RECRON in de minderheid en tezamen met de 2 zetels die de Bedrijfsgroep Zwembaden vertegenwoordigt in de Arbeidsvoorwaarden Commissie van RECRON was dit niet genoeg. De nieuwe recreatie cao is nu toch een feit. Reden voor de partijen in de bedrijfsgroep om het lidmaatschap bij de RECRON op te zeggen.

Pakket maatregelen
Al ruim een jaar pleit Bedrijfsgroep Zwembaden door de tegengestelde bedrijfseconomische ontwikkelingen van de recreatiesector en de zwembranche voor een aparte paragraaf. Nu zwembaden nog steeds worden bedreigd met bezuinigingen en sluiting, moeten we volgens vertegenwoordiger van de Bedrijfsgroep Zwembaden Erwin van Iersel (directeur Optisport) niet op de troepen vooruit lopen. “Wij snappen best dat men door het herstel de recreatiesector een loonsverhoging wil. Maar wij zijn nog niet zo ver. Hoe graag we ook zouden willen, dit zou de werkgelegenheid geen goed doen en daar zijn onze werknemers niet bij gebaat. Maar het gaat niet alleen om de lonen, het gaat om het gehele pakket.” Tezamen met onder meer het wijzigen van de ouderendagen en het afschaffen van de jeugdloon komt de branche in het nauw, zo laat Edzard Enschedé (algemeen directeur Sportfondsen Groep) weten. “Het gehele pakket aan maatregelen betekent een verhoging van 8%. Als je weet dat de marges voor zwembaden op zo rond de 3,5% liggen, is het rekensommetje natuurlijk snel gemaakt.”

Vertrouwen
Maar bovenal gaat het volgens Van Iersel om het geschonden vertrouwen. “Wij hebben steeds duidelijk aangegeven dat een aparte paragraaf voor ons noodzakelijk is. Hoewel het er even op leek dat wij gehoord zouden worden, hebben we hier op het moment suprême niks van gemerkt. De RECRON heeft gewoon voet bij stuk gehouden. En nog steeds is er geen enkele toenadering.“ Reden voor de 4 grote partijen om het lidmaatschap per direct op te zeggen. Gekeken is nog wel of hiermee ook de CAO kon worden afgewend, maar de rechter besloot afgelopen dinsdag anders. Voor nu houdt de bedrijfsgroep zich dus aan haar verplichting, zo benadrukt Enschedé. “We willen onder geen beding dat werknemers hier last van ondervinden. Maar het is wel zeker dat er een nieuwe CAO komt. Een toekomstbestendige CAO die recht doet aan de ontwikkelingen in de branche.”

Toekomst
En wat dit betekent voor de ontwikkelingen rondom het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ? Volgens Van Iersel is dit moeilijk te zeggen. “Nu de grote partijen zijn vertrokken, lijkt RECRON een lege huls te worden als bestuurspartij. Wat ons betreft is het platform ook een goede partij om tot een CAO te komen. Maar het moge duidelijk zijn dat pas mogelijk is als de RECRON is opgestapt. Ik sluit ook niet uit dat wij met de partijen van de bedrijfsgroep zelf komen met een CAO. Vaststaat wel dat wij ons hard gaan maken voor een branche specifieke CAO met een pakket aan maatregelen waar alle hardwerkende mensen binnen onze branche recht op hebben.

RECRON betreurt vertrek
Adri van der Weyde, voorzitter van RECRON laat in een reactie op de RECRON site weten dat hij het vertrek betreurt. Vooral omdat twee vertegenwoordigers van Sportfondsen en Laco intensief betrokken waren bij de totstandkoming van de cao. Pas in de eindfase in januari, toen er nagenoeg een principe akkoord was bereikt, kwam men met de eis van een eigen cao voor de zwembaden. Als RECRON er onder druk van de opzegging door de zwembaden ervoor gekozen had het principe akkoord in te trekken, was er geen Cao Recreatie gekomen, ook niet voor de leden in de verblijfsrecreatie.

Binnenkort verschijnt het volledige artikel in ZwembadBranche #48
 
 
deel op twitter deel op facebook
 
 
Lees ook ‘De zwembranche niet akkoord met uitkomst CAO onderhandelingen’
 


Aquanale 2021
Pomaz