Arbeidsmarktmonitor Sport 2011

Eind oktober is de Arbeidsmarktmonitor Sport 2011 verschenen. De monitor is een co-productie van Calibris, NOC*NSF en ALODO (de gezamenlijke hbo-opleidingen op het gebied van sport en bewegen). De monitor geeft duidelijk en overzichtelijk het volume van de arbeidsmarkt weer per subsector binnen sport en bewegen, de uitstroom van de SB-gediplomeerden en de groei van de arbeidsmarkt.

Vraag en aanbod in balans?
Positief is dat de Arbeidsmarktmonitor Sport laat zien dat er een mooie balans is tussen de vraag van de arbeidsmarkt naar beginnende beroepsbeoefenaren en de toestroom van mbo- en hbo-gediplomeerden. Tweederde van de mbo-gediplomeerden stroomt door naar een vervolgopleiding. De meeste werkgelegenheid zit in de overheidsdiensten m.b.t. sport en bewegen, onderwijs, veiligheid, fitness, sportverenigingen en de zwembadbranche. De groei in de subsector overheid is overtuigend en een gevolg van het feit dat sport als middel een economische factor is geworden.
 
Werkgelegenheid goed?
Vanwege de economische recessie valt de verwachte groei van 7,9% aan arbeid enigszins tegen. Deze komt nu uit op 3,9%, vergelijkbaar met voorgaande jaren. Dit betekent dat wanneer roc’s hetzelfde aantal SB-studenten aannemen, in de aankomende periode de werkgelegenheid voor SB-opgeleiden zonder meer goed te noemen is. Er is sprake van een goede balans tussen vraag en aanbod van beroepsbeoefenaren in de sector.

Bekijk hier de Arbeidsmarktmonitor Sport 2011


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met de waterbehandeling in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.(Binnenlands Bestuur)


advertentie

E.B.T.C.