Achteruitgang motorische ontwikkeling basisschoolkinderen door coronamaatregelen

Het lijkt erop dat we gaan versoepelen. In de media wordt gesproken over het afschaffen van de ‘anderhalvemetermaatregel’. Helemaal los van alle regels gaat nog niet gebeuren om zo de druk op de zorg te kunnen beperken. Is dit een begin van het einde en komen er geen lockdowns meer? Het is natuurlijk te hopen, de gevolgen van deze ingrijpende maatregel beginnen zichtbaar te worden. Uit onderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat in de eerste lockdown een groter deel van de basisschoolkinderen (4-12 jaar) motorisch minder vaardig was dan ervoor. Dit komt mogelijk door het wegvallen het georganiseerde beweeg- en sportaanbod, zoals het (leren) zwemmen. Maar wat zijn de gevolgen hiervan voor het leren zwemmen?

Korte en lange termijn

Uit onderzoek dat tijdens de eerste lockdown in april 2020 onder ouders van 4-12-jarige kinderen is uitgevoerd, bleek dat 42 procent van de kinderen gedurende deze periode minder bewoog. Eén derde van de kinderen die normaliter (te) weinig bewegen, in deze periode nog minder actief was.vVóór de coronacrisis bewoog de helft van de Nederlandse kinderen van 4 tot 12 jaar al te weinig, wat op zich al zorgelijk was. Het wegvallen van het georganiseerd beweegaanbod in het voorjaar van 2020 kan vooral voor kinderen die minder en minder vaardig bewegen nadelige gevolgen hebben. Het georganiseerde beweegaanbod is voor deze groep erg belangrijk: zij missen de voor hun extra belangrijke ondersteuning van een gezonde motorische ontwikkeling gedurende een langere periode. Het georganiseerde beweegaanbod dat normaliter aanwezig is garandeert dat zij in aanraking komen met bewegen en dus motorische vaardigheden gericht kunnen ontwikkelen en zowel op korte als op lange termijn kunnen profiteren van de fysieke, mentale en sociale voordelen die aan bewegen verbonden zijn.

Lees ook: ‘Afname van motoriek en toename van gewicht vertragen het leerproces van zwemmen‘

Jonge kinderen

Uit het onderzoek blijkt dat de huidige groep jonge kinderen (groep 1/2 in de leeftijd 4/5 jaar) op een aantal onderdelen minder motorisch vaardig is dan kinderen van dezelfde leeftijd vóór de lockdown. Met name op het onderdeel balanceren scoren de kinderen uit deze groepen die gemeten zijn na de lockdown slechter. Dat in het huidige onderzoek vooral verschillen te zien zijn voor de jonge kinderen (groep 1/2), is mogelijk te verklaren door de relatief grote rol die bewegen gedurende de schooldag voor hen speelt. In groep 1/2 is onderwijs vaak dynamisch: er wordt veel gespeeld, bewogen, met het lichaam ontdekt. Door de sluiting van scholen is voor deze groep dus niet alleen het aanbod van de lessen lichamelijke opvoeding weggevallen, maar ook het ‘de hele dag door mogen bewegen’. De waargenomen verschillen zijn mogelijk deels te verklaren door de manier waarop in de thuissituatie is omgegaan met de lockdown. Omdat kleuters vaak nog niet zelfstandig naar buiten kunnen of mogen, zijn zij afhankelijk van hun ouders en welke mogelijkheden ouders hebben gehad om hun kind regelmatig en gevarieerd te laten bewegen of welke prioriteit ouders aan bewegen hebben gegeven.

Zwemles

Wat betekent dit voor kinderen die leren zwemmen? Deze motorische vaardigheden zijn natuurlijk van groot belang voor kinderen om goed te kunnen sporten en dus ook om te leren zwemmen. Een achteruitgang is zorglijk omdat de ontwikkeling van de motoriek niet vanzelf gaat, die moet echt worden gestimuleerd door vooral gevarieerd te bewegen. Kinderen moeten hiervoor geprikkeld en uitgedaagd worden. Wat de precieze gevolgen zijn voor het leren zwemmen is moeilijk te zeggen, hiernaar is nog geen onderzoek gedaan. Maar duidelijk is wel dat afname van motoriek en de daaraan vaak gekoppelde toename van gewicht het leerproces van zwemmen vertragen. Het is dus ook van groot belang voor de algehele ontwikkeling, maar zeker ook voor het leren zwemmen dat we de jeugd in beweging houden.

Lees meer over het onderzoek en de onderzoeksresultaten in Gevolgen van de coronamaatregelen voor de motorische ontwikkeling van basisschoolkinderen

RBI Corrosion