Anderhalvemetermaatregel voor zwembaden wordt losgelaten

Hoe ziet een volgende versoepelingsstap eruit en welke risico’s brengen die met zich mee? Dat was de vraag van het demissionaire kabinet aan het OMT. Nu de meeste mensen de kans hebben gehad om te vaccineren en er inmiddels ook al velen zijn gevaccineerd, neemt de roep om maatregelen los te laten toe. Tegelijkertijd is de druk op de zorg nog hoog en is er nog een groep die niet voldoende beschermd is tegen het virus. Wat kan er dan al worden versoepeld? Besloten is om de anderhalvemetermaatregel los te laten met in risicovolle situaties het invoeren van een coronatoegangsbewijs. Wat betekent dit voor de zwembranche?

25 september gaan de versoepelingen in en gelden de nieuwe maatregelen. De samenwerkende partijen in de zwembranche hebben daarop het protocol aangepast. Bekijk hier het Protocol Verantwoord Zwemmen 7.0

Anderhalvemetermaatregel niet meer voor zwembaden

De belangrijkste versoepeling is het loslaten van de anderhalvemetermaatregel, waarbij voor risicovolle situaties wel een coronatoegangsbewijs (een bewijs dat je volledig bent gevaccineerd, recent van COVID-19 bent hersteld of maximaal 24 uur negatief op het coronavirus bent getest) geldt voor iedereen boven de dertien jaar. Dit coronatoegangsbewijs geldt overigens niet voor zwembaden, die zijn vrij toegankelijk, maar wel voor het bezoeken van de horecagelegenheid bij een zwembad en professionele sportwedstrijden. Verder gelden nog steeds de basismaatregelen handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD en regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes. De aangekondigde versoepelingen gaan in per 25 september, begin november wordt opnieuw gekeken of verdere versoepelingen mogelijk zijn.

Vaccineren op de werkvloer

Werkgevers mogen aan hun werknemers vragen of zij gevaccineerd zijn, werknemers hoeven hier echter geen antwoord op te geven. Daarnaast mag een werkgever indien het bekend is ook niet vastleggen of iemand wel of niet is gevaccineerd. Of er een coronatoegangsbewijs komt voor (bepaalde) werksituaties wordt nog nader onderzocht.

Kijk voor meer informatie over de persconferentie met betrekking tot sporten en zwemmen op www.rijksoverheid.nl

RBI Corrosion