15 oktober ZwembadBranche Dag

Abvakabo FNV maakt zich hard voor personeel in de zwembaden

Vanaf 1 september jl. is Daniëlle Wiek bestuurder van Abvakabo FNV voor de recreatiebranche. Daniëlle Wiek volgt Michel Jansma op die na een aantal jaar dienst binnen de recreatiebranche een stapje terug heeft gedaan. Daniëlle Wiek is nu verantwoordelijk voor de collectieve belangenbehartiging en cao onderhandelingen in de geprivatiseerde zwembaden (cao recreatie). Zij is niet nieuw binnen de sector. Van september 2002 tot september 2003 was zij ook al actief binnen de sector.

Gezamenlijke CAO
Er is, in tien jaar tijd, veel gebeurd in de sector. Ruim tien jaar geleden hebben de werkgevers van de cao Sport, Recreatie en Ontspanning (kortweg SRO) aansluiting gezocht bij de werkgeversvereniging Recron. Vanaf dat moment was er geen sprake meer van een eigen cao voor de bad- en zweminrichtingen, maar een gezamenlijke cao samen met de verblijfsrecreatie. Een ingrijpende ontwikkeling waar de medewerkers het vandaag nog steeds over hebben. Nu tien jaar later staat de zwemwereld volledig op zijn kop. Jarenlang zorgvuldig opgebouwde faciliteiten worden door gemeenten met een pennenstreep doorgehaald. Gemeenten moeten keuzes maken over de verdeling van het beschikbare geld. Niet zelden wordt dan de keuze gemaakt om een belangrijk deel van onze opvoeding, namelijk het krijgen van zwemles, stop te zetten. Schoolzwemmen wordt stopgezet, zwembaden worden gesloten en het personeel wordt aan de kant gezet. Het in stand houden van een zwembad kost nu eenmaal geld. De keuze om investeringen in zwemfaciliteiten stop te zetten betekent een besparing op korte termijn. Gemeenten dreigen uit het oog te verliezen dat zwemmen gezond is (‘natte gym’), het voorkomt dat kinderen van ouders met een smalle beurs buiten de boot vallen en kinderen van allochtone ouders worden bijvoorbeeld via schoolzwemmen beter bereikt.

Sociaal plan
Gemeenten (als subsidieverleners) en werkgevers van de zwembaden zullen zich bewust moeten worden dat zij, wanneer zij de maken krijgen met bezuinigingen of zelfs sluiting van het zwembad, contact met de bond moeten opnemen om te spreken over een sociaal plan. Een veel gehoord misverstand is dat er alleen een sociaal plan opgesteld moet worden om mensen te ontslaan. Een sociaal plan is juist bedoeld om alle mogelijke sociale consequenties voor de werknemers op te vangen, dus voor zowel de werknemers die mogen blijven werken als ook voor de werknemers wiens werkzaamheden door de bezuinigingen op de tocht komen te staan.


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwemlesmaterialen? 👉 Klik hier.Lees het hele artikel in ZwembadBranche #30


advertentie

VDH Watertechnology