Zwemmonitor instrument van de toekomst

Tijdens het Nationale Zwembadcongres dat 16 en 17 november 2011 werd gehouden in Duiven noemde Jan Rijpstra de Zwemmonitor het meetinstrument van de toekomst voor de branche. Die uitspraak onderschrijft het Mulier Instituut van harte en staat daarin niet alleen. Ook de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), RECRON, KNZB, Nationaal Platform Zwembaden|NRZ en de Reddingsbrigade Nederland dragen de Zwemmonitor een warm hart toe. De monitor zorgt ervoor dat we de komende jaren de stand van zaken en trends in de branche kunnen volgen en het grote maatschappelijk belang van de branche ook met actuele cijfers kunnen aantonen.

Het artikel ‘De Teloorgang van het zwembad’ (de Volkskrant, woensdag 4 januari 2012) onderstreept dat er ook buiten de branche grote interesse is in ontwikkelingen in de branche. In het artikel werd onder meer gesteld dat 12% van de openbare zwembaden met sluiting wordt bedreigd. Dit zou neerkomen op zo’n honderd openbare baden. Die cijfers werden al in augustus 2011 door Ronald ter Hoeven (directeur Nationaal Platform Zwembaden|NRZ) genoemd. Hij baseerde zich op de bronnen bij het platform en op verschillende andere media. Op basis van de reeds ingevulde vragenlijsten van de Zwemmonitor kwamen wij op nagenoeg hetzelfde percentage. Toen Ter Hoeven het noemde, kregen hij en ik al enkele verontruste telefoontjes. Maar na het artikel in de Volkskrant stond de telefoon roodgloeiend, onder andere van reporters van lokale en regionale televisie en/of radio die allemaal wilden weten welke zwembaden in hun regio worden gesloten en die daar in een uitzending aandacht aan wilden besteden. En onlangs belde een redacteur van een bekend actualiteitenprogramma voor meer informatie. Mogelijke sluiting van zwembaden is momenteel een belangrijk item dat niet alleen de branche bezighoudt, maar ook veel partijen daarbuiten.

We hopen dat we met de uitkomsten van het eerste rapport van de Zwemmonitor draagvlak creëren en dat de branche zich identificeert met de monitor en die ook gaat zien als haar instrument. Op dit moment is de respons op de Zwemmonitor ongeveer 45%. Dat is in vergelijking tot onderzoeken met een vergelijkbare opzet hoger dan gemiddeld. Dus een grote pluim voor alle respondenten. Maar het kan altijd beter en hoe hoger de respons, hoe betrouwbaarder de uitkomsten. We zijn in januari gestart met de laatste fase van het verzamelen van de gegevens bij zwembaden en zwemlesaanbieders. De medewerking daarop is uitstekend, mede doordat de gesprekken doorgaans nog geen vijf minuten duren. Misschien helpt ook de ‘Taart van de Week’, die elke week onder de nieuwe respondenten wordt verloot.

Heeft u de vragenlijst nog niet (compleet) ingevuld, dan kunt u in de komende weken een telefoontje van ons verwachten. En wilt u ons echt verder helpen, vul dan de uitgebreide vragenlijst in op www.zwemvaardigheid.nl. Met uw steun kunnen we de branche nu en in de komende jaren compleet en gedetailleerd in beeld brengen. Mogen we ook op u rekenen?

Harold van der Werff
h.vanderwerff@mulierinstituut.nl


advertentie

VDH Watertechnology