27 maart ZwembadBranche Congres

Zorgeloos zwemplezier: kijken door de ogen van het kind én met oog voor het kind

Begin dit jaar pleitte de NLsportraad ervoor dat kinderen in de hele sportbranche worden begeleid vanuit de drie basisbehoeften voor hun ontwikkeling: autonomie, verbondenheid en competentie. De KNZB kan zich hierin helemaal vinden en lanceerde deze maand hun nieuwe Jeugdsportvisie. Vanuit deze visie wil men de verenigingen, trainers en iedereen die hierbij betrokken is, vragen naar de jeugdsport te kijken door de ogen van het kind én met oog voor het zich ontwikkelende kind.

Plezierbeleving centraal

Een open en veilige omgeving waarin iedereen, ongeacht leeftijd en ambitieniveau, een passende plek vindt om met plezier de zwemsport te beoefenen en zichzelf kan blijven ontwikkelen, dat is waar de KNZB voor staat. Daarnaast streeft men ernaar zich te binden aan 1 miljoen zwemmers. Maar helaas zien we in de sport een neerwaartse trend van het aantal (jeugd)leden, zijn kinderen minder actief en we hebben te maken met vervelend incidenten en grensoverschrijdend gedrag. Aanleidingen voor de zwembond om te werken aan een nieuwe jeugdvisie waar het kind centraal staat en ieder kind zich welkom voelt.


Ben jij op zoek naar een (nieuw) leerlingvolgsysteem voor jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Presteren ondergeschikt

Onder het motto ‘jong geleerd, is oud gedaan’ wil de KNZB graag meer kinderen zorgeloos zwemplezier bieden en Marin Mulder, projectleider bij de KNZB, licht toe hoe de bond dit voor zich ziet. “Momenteel haken er veel kinderen af, veelal als zij naar de middelbare school gaan. Een zorgelijke ontwikkeling omdat in de jonge jaren de (motorische) basis wordt gelegd voor het beweeggedrag op latere leeftijd. Om dit te veranderen zetten wij met onze jeugdvisie in op de vier principes: kind centraal, plezier voorop, bewuste en bekwame begeleiding en een veilige basis.” Voor het ontwikkelen van deze pedagogische benadering heeft men samengewerkt met het lectoraat Sportpedagogiek van Hogeschool Windesheim. “Als het gaat om technische kennis  van de zwemsporten, hebben wij veel expertise in huis. Voor de kennis over pedagogiek hebben wij de samenwerking opgezocht met een partij die hier veel meer verstand van heeft.” Vooralsnog wil de KNZB vooral een klimaat voor de jeugd creëren waar het kind en plezierbeleving centraal staan, presteren is daaraan ondergeschikt.  “Ons doel is om samen met al onze verenigingen en vrijwilligers de zwemsport te versterken en hiervoor is anders kijken noodzakelijk. Onze eerste prioriteit is het creëren van draagkracht en bewustwording voor de nieuwe jeugdvisie. Dit moet zich vervolgens doorvertalen naar een concrete aanpak, wat zou kunnen leiden tot bijvoorbeeld het aanpassen van competitieformats of bepalingen om het diskwalificatiebeleid bij de jongste jeugd te versoepelen. De jeugdsportversterking heeft betrekking op alle niveaus: van zowel de bond, als ook bij verenigingen en bij trainers en ouders. Daarnaast betrekken we ook de jeugd  om te zorgen dat ons aanbod aansluit bij de hun behoeften en belevingswereld.”

Lees ook: Van zwemmen heb je een levenlang plezier. Waarom? Hierom!

Zwemveiligheid

Hoewel de KNZB de jeugd wil binden aan de zwemsport, wil men zich hiermee ook hard maken voor de zwemveiligheid. “Het blijven zwemmen na je diploma is cruciaal, want ook met een zwemdiploma op zak is zwemmen niet zonder gevaar. Je moet het bijhouden om voldoende zwemvaardig te blijven. Reden ook dat wij zijn aangesloten bij het Nationaal Plan Zwemveiligheid  en ons inzetten voor het thema ‘Blijven zwemmen na de zwemles’, wat de aansluiting tussen de zwemles en het vervolgaanbod bij de verenigingen moet optimaliseren.” Met hun nieuwe jeugdvisie wil de zwembond dus vooral het plezier in het bewegen in het water vergroten wat tegelijkertijd een positief effect zal hebben op de populariteit van zwemmen en de zwemveiligheid. “We richten onze aandacht daarom op de jeugd en stellen hen hierbij centraal, zodat zij kunnen genieten van zorgeloos zwemplezier. Alle verenigingen en vrijwilligers vragen we te kijken door de ogen van het kind én met oog voor het zich ontwikkelende kind. De wereld is voortdurend in beweging en de zwemsport heeft de afgelopen decennia onvoldoende meebewogen, maar hiermee slaan wij een belangrijk slag voor de toekomst.”

Kijk hier voor meer informatie over de Jeugdsportvisie

 


advertentie

ZwembadBranche Congres 2024