Wisseling van de wacht bij ConeGroup

John Teunissen (59) heeft gisteren tijdens een bijzondere personeelsbijeenkomst zijn vertrek als algemeen directeur van de Cone organisatie bekend gemaakt. Eind vorig jaar had de DGA van Cone zijn volledige aandelenpakket al overgedragen. Naast Teunissen vertrekt ook Paul Berentsen als financiële man van Cone. Berentsen stapt aan het eind van het jaar over naar het accountantsbureau Qube, waarvan hij mede eigenaar is, en zal van daaruit financiële diensten blijven uitvoeren. Noël Teunissen (27) wordt vanaf 15 juni a.s. de nieuwe algemeen directeur van de onder Cone vallende 17 vestigingen in Nederland. Gelijktijdig wordt de uit ’s-Heerenberg afkomstige drs. Léon du Plessis aangesteld als nieuwe directeur exploitaties.

Met de bedrijfsoverdracht en bestuurswisseling wordt een succesvolle periode van uitbreiding en ontwikkeling van de Cone organisatie afgesloten. Volgens John Teunissen is het nu tijd dat de nieuwe generatie het roer van hem overneemt. ‘Mijn focus is vanaf de oprichting, 25 jaar gelden, volledig gericht geweest op het zoveel mogelijk overnemen en herontwikkelen van zwem-, sport-, lifestyle- en wellnessaccommodaties. Het is nu van belang dat de huidige 17 vestigingen die tot nu deel uitmaken van de Cone organisatie, op de meest efficiënte wijze met elkaar worden verbonden zodat de aanwezige marktkansen optimaal worden benut en het bedrijfsresultaat wordt versterkt. Hiervoor wordt extra geïnvesteerd in ICT, duurzaamheid en automatisering’, aldus Teunissen. ‘Een dergelijke strategie vraagt een meer op de interne organisatie gerichte management aanpak’ vervolgt Teunissen. ‘Dat is iets dat veel beter door de jongere generatie uitgevoerd kan worden. Mijn pioniersmentaliteit, waarmee het bedrijf is geworden tot wat het nu is, past daar niet zo goed bij. Daarom is het nu tijd het stokje over te dragen. Noël en Léon hebben de afgelopen twee jaar bewezen klaar te zijn voor deze nieuwe uitdaging. Ik ben er absoluut van overtuigd dat deze directie samen met de circa 400 medewerkers in staat zijn om op adequate wijze om te gaan met de op de toekomst gerichte uitdagingen. Ik draag dan ook in het volste vertrouwen dit mooie bedrijf over aan deze twee talentvolle directeuren’.


Ben jij op zoek naar een leverancier van LED verlichting voor in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Na zijn vertrekt op 15 juni a.s. treedt John Teunissen samen met nog twee andere ervaren deskundigen toe tot de adviesraad van de Cone organisatie. ‘Daar waar nodig en gewenst ondersteunen en adviseren wij met z’n drieën de nieuwe directie zodat zij van de ervaring van deze oude rotten gebruik kunnen maken’, aldus Teunissen.

Voor meer informatie www.conegroup.nl
 
 advertentie

Dewi Online


advertentie

Pomaz