11 oktober - ZwembadBranche Dag

‘We willen zoveel mogelijk terug naar ‘normaal’, maar het moet wel verantwoord blijven’

Vorige week werd het Protocol Verantwoord Zwemmen van de samenwerkende partijen in de zwembranche geüpdatet. Aanleiding was het openstellen van de douches. Tevens is gekeken naar de richtlijn afstand bewaren tot de kinderen tot en met 12 jaar. Bewust is deze richtlijn vooralsnog ongewijzigd gebleven, zo laat Guust Jutte (secretaris Stuurgroep zwembranche) weten. “Er was betreffende deze richtlijn op dat moment nog te weinig duidelijkheid vanuit de overheid om het protocol hierop aan te passen. Natuurlijk willen we zoveel mogelijk terug naar ‘normaal’, maar zwemmen moet wel veilig en verantwoord blijven.”

Kinderen geen verspreiders

Uit onderzoeken blijkt dat in de meeste gevallen kinderen niet de verspreiders, maar de ontvangers zijn. Wat reden was voor de overheid om de richtlijn afstand houden tussen kinderen tot en met 12 jaar onderling enige tijd geleden te laten vervallen. Omdat volwassenen een grotere rol spelen in de verspreiding van het nieuwe coronavirus moeten volwassenen nog wel 1,5 meter afstand tot hen houden. Alleen voor mensen die werken met kinderen is dit niet altijd te doen, wat het RIVM ook beaamt. Daarom staat in het protocol van de zwembranche dat ‘zoveel als mogelijk’ afstand moet worden gehouden. Toch ontstond verwarring omdat in de noodverordening van enkele veiligheidsregio’s deze laatste richtlijn niet meer van kracht was. Betekent dit dat je als volwassen geen afstand hoeft te houden tot kinderen tot en met 12 jaar?

Ruimte voor eigen invulling

“Het ligt iets complexer”, licht Jutte toe. “Toen wij het protocol vorige week aanpasten was het nog onvoldoende duidelijk hoe de overheid hier precies instond en of men hierin iets wilde wijzigen. Daarnaast hebben wij ook gekeken naar andere protocollen zoals dat van het onderwijs en deze bleken nog ongewijzigd. Daarbij staat in ons protocol duidelijk aangegeven dat de instructeurs ‘zoveel als mogelijk’ afstand moet houden. Dit geeft ruimte om naar eigen inzicht te opereren en mede hierdoor hebben wij gekozen om de richtlijn op dit punt niet te veranderen.” Jutte begrijpt dat dit voor de zwembranche een belangrijk punt is, maar denkt dat het protocol nu nog steeds voldoende ruimte biedt. “Bewust hebben wij een protocol samengesteld met richtlijnen om als zwembad verantwoord te kunnen opereren, maar met voldoende ruimte om hier zelf invulling aan te geven. De Stuurgroep is van mening dat wij hier nog steeds aan voldoen.”

Aanwijzingsbrief

Tevens benadrukt Jutte dat een besluit op de persconferentie niet automatisch betekent dat het de volgende dag op de werkvloer kan worden aangepast.” Zo hangt er ook veel af van de aanwijzingsbrief die de veiligheidsregio’s krijgen met de exacte wijzigingen. “In deze brief wordt pas duidelijk wat de wijziging precies inhoudt. Vervolgens is het nog aan de regio’s, en tot slot de burgemeester, om een akkoord te geven. Om maar even aan te geven dat als premier Rutte een versoepeling meldt, een aangepast protocol niet meteen voorhanden is. Daarnaast willen wij dit graag zorgvuldig doen.” Of Jutte voor de persconferentie van morgenvanavond nog aanpassingen verwacht? “Uiteindelijk weet je het nooit. Mocht er iets wijzigen voor de zwembranche gaan wij daar uiteraard mee aan de slag, maar zoals gezegd zal er de volgende dag niet direct een aangepast protocol liggen.”

Lees hier de laatste versie van het Protocol Verantwoord Zwemmen en de antwoorden op de meest gestelde vragen. Bij het RIVM kun je meer vinden over de onderzoeken naar de verspreiding van het coronavirus bij kinderen.
Hellebrekers