Op zoek naar die ene leverancier?

Online Internationaal Zwembadcongres: verantwoord zwemmen door afstand houden en ventileren

Welke richtlijnen hebben andere landen voor zwembaden en spa’s ten tijde van COVID19? Met welk wetenschappelijk bewijs werken zij? Wat kunnen we van elkaar leren? En behoort een internationale standaard tot de mogelijkheden? Deze vragen en antwoorden stonden 22 juni centraal in een online internationaal congres ‘Pool and Spa in times of COVID-19’ met professionals uit 10 verschillende landen. Met elkaar deelden zij hun ervaringen op het gebied van veiligheid en hygiëne in zwembaden. Wat kunnen wij van elkaar leren?

Kennis en ervaring

Dit congres was georganiseerd door Italië, in samenwerking met Nederland. De sprekers kwamen uit verschillende werelddelen, dus verschillende tijdzones. Er waren sprekers uit USA voor wie het 6 uur of 9 uur ‘s morgens was en voor een spreker uit Australië was het 2 uur ‘s nachts. voor de Europese sprekers was het gewoon 3 uur in de middag. Het congres werd opgenomen en via een livestream een paar seconden later weer uitgezonden. De opkomst was groot, de livestream werd door ruim 200 deelnemers live gevolgd. Het doel van het congres was het uitwisselen van kennis en ervaringen met betrekking tot de protocollen en richtlijnen bij zwembaden en spa’s. Het programma bestond uit drie sessies. In de eerste sessie werd de basis van de kennis gelegd met presentaties over desinfectie van het coronavirus in het zwembadwater, verspreiding van het coronavirus via aerosolen en de reiniging en desinfectie van oppervlakken. In de tweede sessie lag de nadruk op specifieke details van protocollen en in de derde sessie was er informatie over Legionella en corona, revalidatie-zwembaden en diverse ontwikkelingen. Ook was er ruimte voor discussie aan de ‘ronde tafel’.

Afstand en ventilatie

Een enquête onder verschillende landen maakte duidelijk dat er veel overeenkomsten zijn als het gaat om de aanpak van corona in zwembaden. Zo hebben verschillende landen hebben ervoor gekozen om, net als Nederland, de vrij chloor waardes te verhogen en de pH te verlagen. Daarnaast zitten er ook verschillen in de protocollen en richtlijnen tussen de verschillende landen. Het protocol van Nederland behoort tot een van de soepelste, daarnaast mochten de zwembaden in Nederland ook als een van de eersten weer open. Maar de belangrijkste uitkomst was toch wel het instellen van voldoende ventilatie bij de binnensport en het belang van het afstand houden. Waarbij Nederland een van de weinige landen is waarbij onderscheid wordt gemaakt in leeftijden. In andere landen houdt iedereen anderhalve meter afstand, ook de jeugd onderling. Gaande de discussie werd ook duidelijk dat ventileren belangrijker is dan desinfectie van oppervlakken. De komende weken zullen we in de werkgroep de nieuwe informatie uit dit congres bespreken en daar waar nodig het protocol en de richtlijn aanpassen aan deze nieuwe inzichten.

Meer weten? Wil jij het congres terugkijken en heb je interesse in de presentaties, kijk dan op de website van ‘Pool and Spa in time of COVID-19’. Via deze link kom je bij ‘my courses’, daar zit het zwembad congres bij. Je kunt dan klikken op ‘discover the course’. Waarschijnlijk moet je dan eerst inloggen of een inlog aanmaken op dezelfde manier als bij de aanmelding van het congres. Let op! bij de registratie het BTW en KVK nummer en de ATECO code kun je een x invullen. Onder in beeld (blauwe balk) komt de livestream beschikbaar en de bestanden staan bij het paperclipje met ‘conference materials’. De komende weken zullen de documenten verder worden aangevuld.
Splash Software