VSG-directeur Paul Coppes treedt vervroegd terug

Per 1 augustus a.s. treedt Paul Coppes vervroegd terug als directeur van Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Na eerdere plannen tot aftreding op een later tijdstip heeft hij op verzoek van het bestuur besloten dit per 1 augustus a.s. te doen. Met zijn terugtreden wil hij Vereniging Sport en Gemeenten de ruimte geven voor een nieuw te formuleren beleid. Tot 1 december 2013 blijft hij nog als adviseur aan VSG verbonden.

Vanaf 1987 heeft Paul Coppes zich verbonden met de belangenbehartiging van de lokale sport. De eerste jaren als directeur van de Landelijke Contactraad en vanaf 2006 bij Vereniging Sport en Gemeenten. Hij heeft de afgelopen decennia veel betekend voor VSG en de lokale sport. In zijn functie als directeur was Paul Coppes onder andere betrokken bij de totstandkoming van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en het Nationaal Platform Zwembaden| NRZ (NPZ|NRZ) en Stichting Zwembadkeur. Ook de samenwerking (convenant) met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten kwam onder zijn leiding tot stand.

lees meer op de site van VSG


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwembadafdekkingen? 👉 Klik hier.
advertentie

Splash Software