23 april ZwembadBranche Dag Belgie

Aanbesteding nieuwbouw zwembad Steinerbos

De gemeente Stein heeft op 29 juli de nieuwbouw van het zwembad Steinerbos Europees aanbesteed. De aankondiging van de opdracht voor nieuwbouw staat vanaf vandaag op de aanbestedingskalender. De sluitingstermijn is 12 september om 12.00 uur. De gemeente had opdracht gegeven aan bbn adviseurs uit Houten om de Europese aanbesteding zwembaden te begeleiden. Deze week heeft de gemeente ook de bouwaanvraag ofwel aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend.

Exploitatie
Het onderzoek door de gemeente Stein naar een nieuwe beheersvorm voor het Recreatiepark Steinerbos is in volle gang. Op dit moment werkt de gemeente de juridische en fiscale contouren uit. Om marktgericht en concurrerend te kunnen werken, efficiencyvoordelen te behalen en om te kunnen voldoen aan de opdracht van de gemeenteraad dat de exploitatie van het Steinerbos de komende jaren maximaal 1 miljoen euro mag kosten, onderzoekt de gemeente Stein wat een geschikte beheersvorm is. Meerdere rechtsvormen kunnen soelaas bieden, maar onderzoek moet uitwijzen welke vorm het meest geëigend is voor de Steinse situatie. De gemeente Stein onderzoekt dit nu met hulp van een deskundige op dit gebied. Overigens sinds het bekend maken van de plannen van de gemeente voor het Steinerbos is er vanuit de markt al wel interesse gewekt.
Einddoel is een professionelere organisatie die concurrerend en marktgericht werkt en waarbij onder andere overheadkosten en personeelslasten worden terug gedrongen.

Voor meer informatie over de aanbesteding klik hier.


Ben jij op zoek naar een leverancier van waterspeeltoestellen? 👉 Klik hier.(Steinerbos)