Voortgang Sportakkoord: van 13 naar 5 thema’s

Minister Bruno Bruins heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het sportakkoord. Op de site van ‘Alles over sport’ staat een update over de stand van zaken rond het sportakkoord. Samen met meer dan 100 stakeholders is gekeken naar een akkoord voor een toekomstbestendige sport in Nederland. Interessant voor de sport in het algemeen, maar ook voor de zwembranche in het bijzonder.

Van 13 naar 5 thema’s

De opbrengst van bijna alle thema’s is door VWS, ondersteund door adviesbureau Rebel, gebundeld in vijf thema’s die definitief worden uitgewerkt.


Ben jij op zoek naar een leverancier van bodemzuigers? 👉 Klik hier.  • Het eerste thema vormt tevens de overkoepelende visie die door alle thema’s gaat: het uitgangspunt dat alle Nederlanders in elke levensfase de kans krijgen om (meer) te sporten en te bewegen. Een leven lang sporten en bewegen dus. Speciale aandacht bij die visie krijgt het onderwerp ‘inclusie’: niemand moet zich buitengesloten voelen. Daar gaat een aparte groep mee aan de slag, die onderzoekt welke alliantie er te sluiten is tussen organisaties die zich bijvoorbeeld bezighouden met mensen met een beperking, jongeren uit sociaal zwakke omgeving, ouderen, de LHBTI-gemeenschap en statushouders.
  • Duurzame sportaccommodaties. Dit gaat niet alleen om inzet op duurzame energie en bouw, maar ook om toekomstbestendigheid en bezettingsgraad van sportaccommodaties. Verder is bij dit thema ook de aandacht voor de buitenruimte als plek om te sporten en te bewegen opgenomen.
  • Vitale sportaanbieders. Dit gaat om sportverenigingen en hun vrijwilligers, maar bijvoorbeeld ook om ondernemende sportaanbieders, zoals fitnesscentra, golfbanen en zwembaden en -scholen.
  • Van jongs af aan vaardig in bewegen. Dit richt zich met name op het vergroten van (motorische) vaardigheden van kinderen.
  • Aantrekkelijke sportcultuur. Hoe blijft de sport positief en plezierig en hoe houden we de ideeën vanuit het programma Veilig Sportklimaat vast?
  • Data en monitoring. Een onderwerp dat bij alle thema’s terug moet komen, is de aandacht voor het gebruik van data en monitoring. Het thema sport in beeld krijgt nu geen concrete uitwerking, maar zal in 2019 starten in verband met de Olympische cyclus en in afwachting van adviezen van de Nederlandse sportraad met betrekking tot evenementen.

Allianties en teams aan de slag met deadline

Wie weet heeft van de ambtelijke molens, vermoedt al dat het schrijven van de tekst van het sportakkoord geen rustig klusje wordt. Eind april gaan de uitvoeringsteams aan de slag met het uitwerken van thema’s naar concrete acties die door een alliantie van belangrijke stakeholders kan worden ondertekend. Die teams moeten voor Pinksteren klaar zijn met hun arbeid. Elk team bestaat ten minste uit iemand van VWS, iemand namens de sport en iemand namens de gemeenten, met een onafhankelijk voorzitter van Rebel. Elk team betrekt daarnaast zo spoedig mogelijk andere partijen die de kans van slagen en het draagvlak groter maken. De minister heeft in zijn Kamerbrief aangegeven dat het bedrijfsleven nog meer moet worden verankerd in het sportakkoord, dus in die richting zal zeker worden gekeken. Kenniscentrum Sport en Mulier Instituut worden door de uitvoeringsteams ingeschakeld voor fact checking.

Uitvoeringsalliantie

Boven de uitvoeringsteams staat een uitvoeringsalliantie: plaatsvervangend directeur sport van VWS Joëlle Staps, André de Jeu van VSG en Erik Lenselink van NOC*NSF. De minister heeft verder een overleg in de vorm van een bestuurlijke alliantie, met Lucas Bolsius als voorzitter van VSG en Gerard Dielessen, directeur van NOC*NSF, en directeur sport Annelies Pleyte, mogelijk nog aangevuld met een vertegenwoordiger uit het maatschappelijk middenveld. Als alle teams hun schrijfwerk hebben afgerond, dan gaat het via de ambtelijke staf naar de ministerraad. Als alle seinen op groen staan, is er in de zomer een mooi feestje te vieren. En daarna begint het pas echt: samen ervoor zorgen met concrete plannen en samenwerkingsafspraken dat meer Nederlanders in beweging komen en blijven, met nadruk op vooral ook het plezier dat sport kan geven.

Met dank aan Alles over sport, een initiatief van het ministerie van VWS.


advertentie

Pomaz