Vernieuwde Gedragscode Zwembranche en Protocol Vrolijk en Veilig nu online

De afgelopen periode heeft de Werkgroep sociale veiligheid zwembranche onder de vlag van het Nationaal Plan Zwemveiligheid hard gewerkt aan de herziening van de Gedragscode Zwembranche en het Protocol Vrolijk en Veilig. De nieuwe versies van deze documenten zijn nu online beschikbaar. “Het ondersteunen van medewerkers in de branche bij sociale veiligheid en het bieden van instrumenten kan zowel de veiligheid voor badgasten als het werkplezier vergroten.”

Thema’s

De uitvoering van het Nationaal Plan Zwemveiligheid 2021-2024 is in volle gang. Het plan telt 16 inhoudelijke thema’s verdeeld over de pijlers: leren en blijven zwemmen, omgevingen veiliger maken, meer risicobewustzijn en kennisontwikkeling & netwerkvorming. Eén van de thema’s is ‘Veiligheid in zwembaden’, Henrica Bergsma is namens WiZZ hiervan projectleider. ‘Veiligheid in zwembaden’ gaat over fysieke veiligheid zoals (bijna) verdrinkingen, maar ook sociale veiligheid zoals grensoverschrijdend gedrag. Eind 2020 is de Werkgroep sociale veiligheid zwembranche opgericht, waarin diverse partijen uit de branche zijn vertegenwoordigd en zich inzetten om de instrumenten te optimaliseren, zoals het herzien van de Gedragscode Zwembranche en het Protocol Vrolijk en Veilig. Bergsma benadrukt dat daarbij het personeel en het kader een belangrijke rol speelt. “Hen ondersteunen en instrumenten bieden kan zowel de veiligheid voor badgasten als het werkplezier vergroten.”

Lees ook: ‘Samen bepalen we de norm’: een veilig sportklimaat creëer je met elkaar

Gedragscode Zwembranche

Henrica kijkt met tevredenheid terug op de samenwerking met verschillende partijen bij de totstandkoming van de vernieuwde gedragscode en het protocol. “Het Protocol Vrolijk en Veilig is in samenwerking met VSG, maar ook met ondersteuning van andere partijen in de branche, waaronder de gezamenlijke zwembaden Zuid Holland Zuid, onder de loep genomen en geactualiseerd. De eerste stappen in het uitrollen van dit document bij een aantal veiligheidsregio’s zijn gezet.” De werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de NRZ, KNZB en WiZZ heeft de Gedragscode Zwembranche herschreven naar aanleiding van de ontwikkelingen van de laatste jaren in de zwembaden en de Werkgroep sociale veiligheid zwembranche is ook hard bezig met het herzien van het dilemmaspel. “Met diverse partners geven we opnieuw vorm aan de zo belangrijke onderwerpen op gebied van sociale veiligheid. Hierbij is er niet een goed of fout antwoord, maar kunnen personen die actief zijn in de zwembranche, al dan niet professioneel, in gesprek gaan over hoe zij bepaalde situaties het beste zouden kunnen aanpakken.”

Meer informatie

Binnenkort kan via VSG en WiZZ ingeschreven worden voor diverse (online) bijeenkomsten voor de zwembaden over de implementatie van het gewijzigde Protocol Vrolijk en Veilig. Het Protocol Vrolijk en Veilig kan vanaf nu gedownload worden en ook de herziene Gedragscode Zwembranche is gepubliceerd. Het is de verwachting dat in 2022 ook het dilemmaspel, een tool om de eerder genoemde producten te oefenen en bespreken, wordt aangepast en gelanceerd.
Sera Dataduiker