Troonrede 2022: sport twee keer genoemd…

Het was dit jaar een historische Prinsjesdag. Eindelijk weer zonder coronamaatregelen, voor het eerst met Prinses Amalia en de aankondiging van een omvangrijk steunpakket om de koopkrachtdaling te beperken. Maar zou het ook historisch worden omdat sport en bewegen en het toegankelijk houden hiervan eindelijk een prominente rol zouden krijgen?

Troonrede 2022

Sport heeft in het verre verleden van de overheid maar summier aandacht gekregen. Zo ontdekte Jan Rijpstra, die naast voorzitter van de Nationale Raad Zwemveiligheid ook sporthistoricus is en de rol onderzoekt van het parlement in het sportbeleid. Tot aan de Tweede Wereldoorlog was er in de Tweede Kamer welgeteld één debat gevoerd over sport, in 1925 ging het over een subsidievoorstel voor de Olympische Spelen. Na de Tweede Wereld oorlog verdween het helemaal naar de achtergond, alle aandacht ging naar de wederopbouw. Tot aan het einde van de jaren vijftig toen het Nederlands Olympisch Comité een Sportnota uitbracht en er een jaar later in 1959 voor het eerst tijdens Prinsjesdag werd gesproken over sport. Hierna ontstond er een beweging rond de Nederlandse sport, waarbij ook de overheid steeds meer een rol ging spelen. Toch duurde het nog tot aan 1994 voordat sport ook echt werd erkend in de vorm van een overheidsorgaan door het oprichten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Waarbij Erica Terpstra als eerste staatssecretaris van Sport aantrad.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met de luchtbehandeling in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Lees ook: Noodoproep aan de politiek: komt er compensatie?

Compensatie zwembranche?

Hoewel wij natuurlijk al heel lang weten hoe belangrijk sport en bewegen -zwemmen- is, werd de afgelopen jaren steeds duidelijker wat de toegevoegde waarde voor onze samenleving kan zijn. De zorgkosten lopen enorm op en de coronapandemie heeft laten zien hoe essentieel het is. Voor een gezonde, vitale en weerbare samenleving is het van belang om sporten en bewegen te stimuleren en toegankelijk te maken voor iedereen. Maar zien wij dat ook terug in de Troonrede van 2022? Welgeteld twee keer wordt sport even kort aangehaald, nul keer bewegen en  nul keer zwemmen… Nu lag dit jaar de focus vooral op de gevolgen van de inflatie en de energiecrisis. Maar ook daar komt het woord sport, bewegen en zwemmen niet voor. Er is een miljardenpakket beschikbaar gesteld voor huishoudens, er is (nog) geen compensatie voor andere gedupeerden. Men zegt te werken aan een steunpakket voor energie intensieve bedrijven, wat dit precies betekent voor de zwembranche is onduidelijk. Ook PvdA Tweede Kamerlid Mohammed Mohandis, initiatiefnemer van de motie om verenigingen en sportaccommodaties te steunen in deze energiecrisis, vindt het teleurstellend. “Je zou zeggen dat het kabinet nu in actie komt, maar het maakt op mij juist een uitgebluste indruk. Er wordt vooralsnog weinig gedaan om deze ellende te voorkomen. Het lijkt er dus op dat de Kamer in actie moet komen bij de komende begroting Sport om de aangenomen motie tot uitvoering te brengen.”

(Leren) zwemmen toegankelijk houden

Het financieel steunen van huishoudens en het bestrijden van kinderarmoede is natuurlijk ook belangrijk voor de beweegsector in het algemeen en de zwembranche in het bijzonder. Het houdt het (leren) zwemmen voor hen toegankelijk. Maar daarbij is het behoud van zwembaden en zwemlesaanbieders ook cruciaal. Zonder aanbod heb je er uiteindelijk niks aan. Voor nu is alleen nog de vraag of er compensatie komt voor de zwembranche. Voor de vitaliteit en zwemveiligheid van Nederland komt er hopelijk snel een positief antwoord.


advertentie

XS2 voor Zwembaden