15 oktober ZwembadBranche Dag

Trend: investeren in beroepsopleidingen

In de opleidingsbranche voor de zwembaden vindt de laatste drie jaren een opmerkelijke verschuiving plaats. In 2008 volgde nog het merendeel (88%) van de cursisten de basisberoepsopleidingen instructeur Zwem ABC of Lifeguard via hun werkgever, een privaat of gemeentelijk zwembad. Afgelopen najaar is dit aandeel teruggelopen tot nog geen derde. Het aantal cursisten nam wel toe, maar een groot deel van hen volgt de opleiding zonder dat men verbonden is aan een zwembad.

In deze cijfers, afkomstig van de Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs, gaat het om de aantallen van de beroepsopleidingen met open inschrijving. Hierin zijn dus geen gegevens van Incompany-trainingen meegenomen. Maar bij deze Incompany-opleidingen vindt ook een opmerkelijke ontwikkeling plaats: zwemscholen en -verenigingen investeren steeds meer in hun personeel en in nieuwe medewerkers. De vraag van deze organisaties naar Incompany-scholingen voor hun kader neemt gestaag toe.

Cursisten volgen opleidingen op particuliere basis
Het absolute aantal cursisten is de afgelopen 3 jaar gestaag toegenomen. In het najaar zijn op diverse locaties in Nederland via de Nationale Beroepopleiding Zwemonderwijs ruim 140 cursisten gestart met hun BasisBeroepsOpleiding. Het merendeel neemt hieraan deel als particulier. Het percentage dat via werkgevers geschoold wordt, is gedaald tot 32%. De stageperiodes doorlopen deze particuliere cursisten echter wel bij de diverse baden. Uiteindelijk vinden zij zo toch een ingang naar hun toekomstige werkgevers.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij de bouw of renovatie van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Zwemscholen leiden eigen medewerkers op
De particuliere zwemscholen in Nederland schieten als paddenstoelen uit de grond. Dit deel van de zwembadbranche maakt een snelle groei door. In verband met deze groeiende markt is hier de vraag naar nieuw en goed opgeleid personeel dan ook groot. Eén van de manieren om hieraan invulling te geven is het opleiden en bijscholen van eigen medewerkers middels incompanytrainingen. Dat bij deze trainingen ook de visie van de eigen organisatie een plek kan krijgen, maakt deze vorm van opleiden alleen maar aantrekkelijker voor deze ondernemers.

Opmars zwemverenigingen
Naast de particuliere zwemscholen timmeren ook diverse zwemverenigingen hard aan de weg. Deze verenigingen zien het aantal lesklanten groeien als gevolg van de grote vraag naar zwemlessen. Vaak is echter maar een deel van hun kader opgeleid als instructeur. Veel vrijwilligers geven met veel inzet zwemles of assisteren daarbij. Ze missen echter vaak de benodigde kennis en een gedegen theoretische ondergrond. Daarnaast groeit binnen deze organisaties vaak het besef dat de veiligheid van hun bezoekers van groot belang is en dat aandacht voor de wettelijke aansprakelijkheid hierbij prioriteit binnen de vereniging moet krijgen. Dit heeft ertoe geleid dat verenigingen zich zijn gaan richten op de opleidingen voor de zwembadbranche. Voor het scholen van hun toezichthouders, instructeurs, hulpkader en praktijkbegeleiders vinden zij de weg naar de beroepsopleidingen en voldoen zo aan de vereiste competentieprofielen van de zwembadbranche.


advertentie

XS2 voor Zwembaden