15 oktober ZwembadBranche Dag

Subsidie voor restauratie Openluchtbad

Gemeente Zwolle ontvangt van de provincie Overijssel 2,7 miljoen euro voor de restauratie van het Zwolse Openluchtbad. Dit maakte gedeputeerde Maij 7 juli tijdens een bijeenkomst in het Openluchtbad bekend. Wethouder Piek en voorzitter van het bestuur de heer Van Noort, beide ook bij de bijeenkomst aanwezig, gaven aan zeer verheugd te zijn met de subsidie.

De gemeente investeert zelf, bovenop de provinciale subsidie, ook in de restauratie en renovatie van het Openluchtbad. Een deel van het benodigde bedrag is al gereserveerd. Maandag, bij de PPN, besluit de raad over de resterende 1,5 miljoen. ‘Het Openluchtbad is niet alleen architectonisch een bijzonder monument, het neemt ook een bijzondere plek in de Zwolse geschiedenis in’, aldus wethouder Piek. ‘Een groot deel van onze inwoners, jong en inmiddels al wat ouder, brengt hier jaarlijks menig uurtje door’.

De provincie investeert sinds vorig jaar extra in het restaureren van rijksmonumenten. In twee jaar tijd zijn bijna veertig rijksmonumenten grondig opgeknapt, waaronder de kerk van het Dominicanenklooster in Zwolle. Behalve dat de monumenten in oude luister worden hersteld zijn er meer voordelen. Gedeputeerde Hester Maij: ‘de reden dat wij juist nu investeren is dat veel bouwbedrijven door de economische crisis geen werk hebben. Doordat wij het energiebedrijf Essent hebben verkocht is extra geld beschikbaar dat wij graag investeren in de Overijsselse samenleving.’


Ben jij op zoek naar een leverancier van bodemzuigers? 👉 Klik hier.De grote verbondenheid van de Zwolse inwoners met het bad bleek al in de jaren ’90 van de vorige eeuw toen het bad gesloopt dreigde te worden en wijk- en stadsbewoners in hartje winter het Openluchtbad bezetten. Ook uit de exploitatie, waarbij alle leden door het verrichten van vrijwilligerswerk meehelpen, blijkt de bijzondere positie van dit Zwolse bad. Volgens gedeputeerde Maij past deze aanpak goed bij de filosofie van de provincie. ‘Samen met de inwoners van Overijssel willen wij resultaten bereiken. De manier waarop dit zwembad wordt beheerd, is hiervan een prachtig voorbeeld’.

In het najaar van 2011 zullen de eerste werkzaamheden starten.


advertentie

EasySwim