15 oktober ZwembadBranche Dag

Gemeente Pekela stelt sluiting Atlantis voor

Het zwembad Atlantis zal per 31 december 2011 haar deuren sluiten. Zo luidt het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela. Het college weet dat hiermee een belangrijke maatschappelijke voorziening wegvalt, maar ziet geen andere mogelijkheid met het oog op de toekomstige financiële positie. De gemeenteraad neemt een besluit over het collegevoorstel in de openbare raadsvergadering van dinsdag 19 juli 2011.

Er is op verzoek van de gemeenteraad onderzoek verricht door het college naar de praktische en financiële opties voor het in stand houden van het zwembad Atlantis met een exploitatiebijdrage van maximaal 400.000 euro. Dit onderzoek is uitgevoerd door bureau Synarchis. Helaas is gebleken dat binnen het gegeven financiële kader de opties niet uitvoerbaar zijn. Met het veranderen van de bestaande zwemvoorziening of nieuwbouw van een zwemvoorziening is een aanzienlijk hogere exploitatiebijdrage benodigd dan de gestelde 4 ton. Ook een externe partij was niet in staat binnen de gestelde kaders het zwembad te exploiteren. Het college heeft hiermee alle opties zorgvuldig in ogenschouw genomen en is helaas tot deze pijnlijke conclusie gekomen.

Het college realiseert zich goed dat met het voorstel om het zwembad Atlantis te sluiten, een belangrijke maatschappelijke voorziening wegvalt. Met het oog op de toekomstige financiële situatie, ziet zij echter geen andere keuze. Wethouder Jaap van Mannekes: ‘We moeten rekening houden met forse bezuinigingen aangekondigd door de Rijksoverheid. Het gemeentebestuur moet de begroting sluitend zien te houden. Keuzes maken valt niet mee. Het gaat me zeer aan het hart om het zwembad Atlantis te moeten sluiten’.


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met de waterbehandeling in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente. Zij besluit op dinsdag 19 juli definitief over de toekomst van Atlantis. Indien de gemeenteraad besluit het zwembad te sluiten, dan blijven de sporthallen bestaan. Deze zullen per 1 januari 2012 worden geëxploiteerd door samenwerkingsorganisatie De Kompanjie.

(Radio Westerwolde)


advertentie

Pomaz