STAP-budget vernieuwd: 28 februari nieuwe ronde

Sinds 1 januari 2022 is het niet meer mogelijk om bij de aangifte inkomstenbelasting de scholingskosten af te trekken. Scholing en ontwikkeling wordt sindsdien gestimuleerd middels het STAP-budget, een subsidieregeling van maximaal 1.000 euro per jaar dat iedere twee maanden beschikbaar komt. Maar het liep niet helemaal zoals het zou moeten en er ontstond misbruik en oneigenlijk gebruik van het budget. In januari lag alles even stil, maar inmiddels is orde op zaken gesteld. Er zijn de nodige maatregelen genomen en morgen 28 februari kan er weer een STAP-budget worden aangevraagd.

Professionele ontwikkeling

Eind vorig jaar besloot het kabinet het januaritijdvak voor het aanvragen van STAP-budget over te slaan om de nodige verbeteringen in de regeling uit te werken. Verantwoordelijk minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid snapte de teleurstelling, maar zag geen andere uitweg. “Hoe vervelend het ook was, het is goed geweest dat wij de afgelopen periode de tijd hebben genomen om de nodige verbeteringen aan de regeling door te voeren. Waarbij steeds voorop heeft gestaan dat de regeling blijft doen wat die moet doen, namelijk mensen aansporen om aan de slag te gaan met hun professionele ontwikkeling. Tegelijkertijd moet misbruik en oneigenlijk gebruik te allen tijde worden tegengegaan. Met de genomen maatregelen heb ik er vertrouwen in dat de STAP-regeling beter zal functioneren. De komende maanden worden nog meer verbeteringen doorgevoerd, zoals het aanpassen van het aanvraagproces.”


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen met het schoonmaken en schoonhouden van jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Let op! Door een technische storing is het nu niet mogelijk om STAP-budget aan te vragen. De mogelijkheid om STAP-budget aan te vragen wordt verplaatst naar een andere datum. Meer informatie vanuit het ministerie daarover volgt later.

Strenger en strakker

Om het te verbeteren moest de regeling strenger en strakker. Ook werkte de Toetsingskamer STAP aan onderzoek naar ruim 3.500 opleidingen bij zo’n 200 opleiders. Hierbij is er niet altijd sprake van misbruik en/of oneigenlijk gebruik en is men dan ook zorgvuldig te werk te gaan, met hoor en wederhoor. Daarnaast zijn er maatregelen getroffen en komt er nu een begrenzing van 300 toekenningen per opleiding (van één opleider) per kalenderjaar, worden opleiders die snoepreisjes of cadeaus aanbieden aangepakt en is de definitie van scholing aangescherpt. Ook worden de toegewezen subsidies na iedere aanvraagperiode openbaar gemaakt. Daarnaast is met keurmerken afgesproken dat zij vooraf gaan controleren of opleidingen van opleiders met hun keurmerk voldoen aan de voorwaarden van STAP.

Lees ook: Huis van Werkvermogen: tool voor duurzame inzetbaarheid

Lerende regeling

Met het nemen van deze maatregelen zal het niet voor het laatst zijn dat het ministerie wijzigingen doorvoert. Eerder al heeft men aangegeven dat het STAP-budget een lerende regeling is die continu wordt geëvalueerd en verbeterd. Zo komen er later dit jaar extra middelen binnen het STAP-budget vrij voor mensen met maximaal een MBO 4-diploma, wordt er gekeken naar het mogelijk maken van subsidies voor meerjarige scholing via STAP en komen er strakkere regels rond buitensporige prijsverhogingen voor scholingsactiviteiten. Tevens kijkt het ministerie van SZW hoe het STAP-budget meer ingezet kan worden voor (om)scholing naar maatschappelijk cruciale sectoren.

De genomen maatregelen

Vanaf 28 februari 2023 gaan de volgende maatregelen in:

  • Er komt een begrenzing van 300 toekenningen per scholingsactiviteit van een opleider. Dit geldt per kalenderjaar.
  • De minister van SZW kan opleidingen én opleiders voortaan, bij misbruik, uitsluiten van STAP.
  • Opleiders worden vooraf actief geïnformeerd over de voorwaarden voor STAP-budget en moeten verklaren dat de door hen opgevoerde scholingsactiviteiten voldoen aan de voorwaarden van STAP.
  • Opleiders die snoepreisjes of cadeaus aanbieden om mensen te overtuigen om voor hen te kiezen worden (op basis van risicogericht onderzoek of meldingen) gevraagd hun activiteiten te staken. Wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven, wordt een opleiding uit het scholingsregister verwijderd.
  • Na iedere aanvraagperiode worden de gekozen scholingsactiviteiten, het aantal subsidies en het totale subsidiebedrag per scholingsactiviteit openbaar gemaakt.
  • De definitie van ‘lesmateriaal’ wordt in de regeling vervangen door ‘literatuur of middelen’. Daarmee kunnen alleen literatuur en veiligheidsmateriaal gesubsidieerd worden.

Maatregel die per 1 mei 2023 ingaat:

  • De scholingsdefinitie wordt aangescherpt. Voortaan komt alleen scholing met een vooraf vastgesteld programma, waaraan een docent is verbonden en waarbij de opgedane kennis (of vaardigheden) wordt getoetst, voor STAP-budget in aanmerking. Lezingen vallen bijvoorbeeld niet onder deze definitie.

Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.


advertentie

Alle leveranciers voor de zwembranche vind je hier