Stap 3 wordt gezet: groepslessen mogen weer!

Stap drie is vanaf 5 juni een feit. Dit betekent onder meer uitbreidingen voor sporten binnen en buiten en een toename van de maximale groepsgrootte. Daarnaast is het openingsplan aangepast, Nederland gaat sneller open. Voorwaarde is en blijft wel dat het aantal besmettingen de komende tijd niet te veel oploopt. De basisregels zoals anderhalve meter afstand houden, thuis blijven bij gezondheidsklachten en de mondkapjesplicht, blijven voorlopig nog wel gelden.

Versoepelingen voor binnen en buiten

Al eerder maakte demissionaire minster De Jonge bekend dat alle seinen voor stap 3 op groen stonden, nu is het een feit. En dat is goed nieuws voor alle sectoren, voor binnen en buiten. Er mag steeds meer, maar de basisregels, zoals anderhalve meter afstand houden, thuis blijven bij gezondheidsklachten en de mondkapjesplicht, blijven nog wel gelden. Stap 6 is het loslaten van deze regels, wanneer dit het geval zal zijn is nog onduidelijk. De aankomende verruiming betekent dat groepslessen weer mogen -wel voor personen van 18 jaar op 1,5 meter-, douches mogen weer worden gebruikt en ook mogen de horeca bij sportlocaties binnen weer open. Langzaamaan terug naar ‘normaal’.


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwembadafdekkingen? 👉 Klik hier.Stap 3: verruiming sporten

Volwassenen mogen weer sporten in groepen van maximaal 50 personen zonder 1,5 meter afstand te houden als dat nodig is voor het sporten. Jongeren en kinderen hoefden eerder al geen 1,5 meter afstand meer te houden tijdens het sporten. Jeugdwedstrijden in competitieverband voor personen tot en met 17 jaar zijn weer toegestaan, nog wel zonder toeschouwers. Personen vanaf 18 jaar mogen nog geen competitie spelen, maar onderlinge wedstrijden tussen sporters van dezelfde club zijn wel toegestaan. Publiek bij amateurwedstrijden is nog niet toegestaan. Kleedkamers, douches en sauna’s gaan ook open. En ook de sportkantines mogen open. Reserveren en een gezondheidscheck blijft verplicht. Binnen moet iemand een mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het sporten.

Regels sporten een rij

 • Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen sporten. Dit is exclusief personeel. En geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar. Per ruimte mogen er maximaal 50 personen aanwezig zijn.
 • Groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan.
 • Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening.
 • Binnen moet iemand een mondkapje dragen. Maar deze mag af tijdens het sporten.
 • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 17 jaar en personen uit hetzelfde huishouden.
 • Kleedkamers en douches zijn geopend.
 • Sportkantines zijn open.
 • Personen tot en met 17 jaar mogen weer jeugdwedstrijden spelen.
 • Personen vanaf 18 jaar mogen alleen onderling wedstrijden spelen tussen sporters van dezelfde club.
 • Recreatief zwemmen in binnenzwembaden is weer toegestaan.
 • Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij amateurwedstrijden, wel bij professionele wedstrijden. Zonder coronatestbewijzen mogen er maximaal 50 toeschouwers aanwezig zijn. Met coronatestbewijzen mag 100% van de zit capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden.

De samenwerkende partijen verwachten maandag 31 mei het vernieuwde protocol ‘Verantwoord zwemmen’ gereed te hebben waarmee duidelijk zal worden wat de versoepeling betekent voor de zwembranche.

Coronatoegangsbewijzen: 1,5 meter de norm in plaats van maximaal aantal

Besloten is om bij stap drie coronatoegangsbewijzen mogelijk te maken. Horeca, culturele instellingen en organisatoren van professionele sportwedstrijden kunnen ervoor kiezen om gebruik te maken van verplichte toegangsbewijzen. Daarmee kunnen ze op een veilige manier voor meer mensen hun deuren openen en mogen zij, gebruikmaken van toegangstesten, net zoveel gasten ontvangen als er in hun zaal of zaak passen terwijl iedereen op 1,5 meter afstand van elkaar zit. Evenementen met een vaste zitplaats en op 1,5 meter, zowel binnen als buiten, zijn ook weer mogelijk. Zwembaden hebben met recreatief zwemmen en publiek bij sportwedstrijden deel uitgemaakt van de pilotfase van deze testevenementen, wat dit nu betekent voor recreatief zwemmen en publiek bij sportevenementen is nog onduidelijk.

Vervolgstappen openingsplan

Daarnaast is het openingsplan aangepast, Nederland gaat sneller open. De volgende stap wordt een samenvoeging van stap vier en vijf, daarmee wordt nu stap vijf de laatste stap. De volgende stap in het openingsplan staat nu op 30 juni gepland. Dan wordt bijvoorbeeld het advies voor bezoek thuis en de groepsgrootte aangepast. Ook zijn dan onder voorwaarden en met 1,5 meter afstand of met toegangsbewijzen, evenementen met doorstroom (dus zonder vaste zitplaatsen) toegestaan. Op 22 juni besluit het kabinet of stap 4 gezet wordt. De laatste, vijfde stap, het loslaten van de basisregels, het opheffen van de laatste beperkingen en het stoppen met toegangstesten, kan pas worden genomen als het aantal besmettingen en de instroom in het ziekenhuis dit toelaat. Kijk hier voor meer informatie.

Lees hier meer over de versoepelingen per 5 juni en het openingsplan.

Versoepelingen stappen openingsplan

Stap 3: 5 juni

 • Ontvang thuis max. 4 personen
 • Groepsgrootte max. 4 personen
 • Recreatie binnen open
 • Horeca voor uiteten open
 • Culturele instellingen open
 • Uitbreidingen: sporten binnen en buiten
 • Met toegangstesten meer mogelijk
 • Stap 4: 30 juni

 • Ontvang thuis max. 8 personen
 • Groepsgrootte max. 8 personen
 • Overige horeca open
 • Evenementen toegestaan
 • Uitbreidingen: sporten binnen en buiten, horeca voor uiteten, overige horeca, evenementen, culturele instellingen
 • Met toegangstesten meer mogelijk
 • Stap 5

 • De basisregels mondkapjesplicht, thuiswerken, maximale groepsgroottes, toegangstestenen en alle maatregelen komen te vervallen


advertentie

VDH Watertechnology