Recreatiecentrum Zevenkampse Ring staat midden in de samenleving

Ze waren genomineerd voor de ZwembadBranche Award in de categorie Zwembad van het jaar. Net als eerder voor de Hart van Rotterdam Prijs. Ook werden ze al eens verkozen tot groenste zwembad van Nederland. Al die nominaties en prijzen geven aan dat Recreatiecentrum Zevenkampse Ring tot de beste baden van het land behoort. Manager Lucienne van der Graaf is blij met de successen, maar benadrukt dat dit zonder het team niet mogelijk was geweest. “Wij hebben dit met elkaar gedaan.”

Niets komt vanzelf. Geluk op de werkvloer ook niet. Daar moet je in investeren, in de Zevenkampse Ring doen ze dat al jaren. In het Rotterdamse Sportfondsenbad hebben ze daar bouwstenen voor. Maar belangrijker nog is de intrinsieke motivatie. Voor een emotiemens als Van der Graaf is dat het begin van alles. Ook bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Het kassaregister leren kennen, de administratieve processen, alle protocollen: het is een zorg voor later. Waar ze vooral naar kijkt in het eerste gesprek is of iemand graag met mensen omgaat. Voor Van der Graaf is het de voornaamste succesfactor van de organisatie. Ze is niet ook bang om zich kwetsbaar op te stellen. ”We moeten van mensen houden.”

Teamgevoel

Daarom ook behoort maatschappelijke betrokkenheid tot de speerpunten van het beleid bij de Zevenkampse Ring. Niet denken in beperkingen, maar juist de uitdaging zien. Zo krijgen jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt er de kans om zich te ontwikkelen. Van der Graaf vindt het belangrijk dat tijd en aandacht wordt geschonken aan een kwetsbare doelgroep. Maar ook dat men er voor elkaar is in voor- en tegenspoed. In de loop der jaren zijn er mooie dingen bereikt en soms waren er ook tegenslagen. Het heeft volgens Van der Graaf het teamgevoel alleen maar versterkt. Bij elkaar blijven, met successen, maar zeker ook bij tegenwind. Dat lukt, als iedereen gelukkig is in het werk en meegenomen wordt in het hele verhaal: de doelen van de organisatie, in de nabije en verdere toekomst. Van der Graaf gelooft er heilig in. “Natuurlijk is het een open deur: gelukkige medewerkers presteren beter. Maar waar is het wel. Als team kun je dan de hele wereld aan.”

Lees ook: Teamdag: met elkaar leren én lachen

Kwaliteitstrainingen

Managementboeken met dure woorden en vakjargon komen er in een no-nonsense stad als Rotterdam niet aan te pas. Vanzelfsprekend niet, zou je bijna zeggen. Wel met z’n allen de schouders eronder zetten, samen met ketenpartners. Met als doel om midden in de samenleving te staan en de inwoners van Rotterdam vitaal houden. Gastvrijheid is daarbij ook een belangrijk speerpunt. Daar horen natuurlijk ook kwaliteitstrainingen over gastvrijheid bij. Met alle medewerkers van de receptie en de horeca zijn ze een kijkje gaan nemen in het Hilton hotel. Gewoon om te zien hoe het er buiten de branche toegaat, hoe hoog de lat daar ligt en welke eisen er worden gesteld. Een verhelderend bezoek was het, in alle opzichten. Geïnspireerd en vol leuke ideeën keerden ze terug. Twee jaar geleden is dat inmiddels, maar tot op de dag van vandaag plukken ze er in de Zevenkampse Ring de vruchten van. “Wat we daar gezien hebben, is dat het belangrijk is om een eenduidige uitstraling te hebben naar onze bezoekers.” Weer dat teamgevoel, bij Van der Graaf komt het daar steeds weer op neer. “Het gaat erom dat we samen hetzelfde doel voor ogen hebben. Dat gaat verder dan zomaar een inwerkprotocol. Iedereen bij ons beseft waar we in de gemeente voor staan en vooral ook waarom we doen wat we doen.” In de Zevenkampse Ring worden de verantwoordelijkheden ook zo laag mogelijk in de organisatie gelegd. Medewerkers zelf laten meedenken over mogelijke verbeteringen zorgt voor meer draagvlak en vooral ook voor in de praktijk toepasbare oplossingen.

Lees verder in ZwembadBranche #68

De zwembadrobot opnieuw uitgevonden