Programma Sport en Bewegen in de Buurt biedt extra kansen

Samen zorgen dat mensen kunnen sporten en bewegen in de buurt. Met een aanbod aan activiteiten dat aansluit bij wat deelnemers willen. Niet door het wiel opnieuw uit te vinden. Wel door succesvolle projecten in de eigen omgeving direct toe te passen. Extra buurtsportcoaches kunnen daarbij worden ingezet. Ook zijn de nodige financiële middelen beschikbaar. Dat is in het kort de bedoeling van het onlangs gestarte programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB). Voor zwemaccommodaties biedt het programma nieuwe kansen. Maar dan moeten wel de nodige heilige huisjes omver. Projectleider André de Jeu kijkt vooruit. ‘Onze voorzieningen moeten beter en anders worden benut.’

Minister Edith Schippers gaf het startschot voor het programma SBB op een regionale bijeenkomst op 13 februari in Ahoy’ in Rotterdam. Een inspirerende omgeving waar juist het ABN Amro tennistoernooi aan de gang was. Topsport als decor voor een initiatief dat een impuls moet geven aan breedtesport in het land. Schippers zei zich grote zorgen te maken over het aantal mensen dat niet sport of beweegt. Met alle gevolgen voor de gezondheid van dien. Samen met bestuurlijke partners als VNG en NOC*NSF wil het Ministerie van WVS een impuls geven aan een actieve en gezonde leefstijl. Zo’n 58 miljoen euro komt beschikbaar om extra buurtsportcoaches in te zetten en het aantal combinatiefuncties uit te breiden. In totaal gaat het om 2.900 fte. Daarnaast is er de Sportimpuls. Een succesvol sporten beweegaanbod dat de afgelopen jaren is ontwikkeld door sportbonden, beweegaanbieders, fitnessorganisaties en anderen. Direct in te zetten, kant en klaar op de plank. De komende vijf jaar wordt er in totaal 50 miljoen euro gereserveerd om dat soort projecten op lokaal niveau toe te passen. Het programma wordt breed gedragen. De Vereniging Sport en Gemeenten en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) zorgen samen voor de ondersteuning. Partijen als VNONCW en MKB Nederland onderschrijven de hoofdlijnen en leveren de komende jaren ook een financiële bijdrage. De Richard Krajicek en Johan Cruijff Foundation zijn eveneens direct betrokken. Met zoveel draagvlak en financiële middelen zijn volgens De Jeu alle randvoorwaarden beschikbaar om van SBB een succes te maken. ‘Niet alleen in achterstandswijken, maar ook in dorpskernen en buurten. Door aansluiting te zoeken bij werk, school, het veldje om de hoek en zeer zeker ook het zwembad.’

Nieuwe doelgroepen
Het creëren van een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en het stimuleren van meer lokaal maatwerk. Dat zijn volgens De Jeu de twee belangrijke pijlers van SBB. De voorbeelden zijn direct beschikbaar. Net als het geld, mits de aanvrager kan aantonen dat het gaat om activiteiten die gericht zijn op nieuwe doelgroepen en een verbreding van het bestaande aanbod. Zonder uitzondering gaat het om modellen die elders met succes zijn toegepast. De toe te kennen bijdrages, noem het startsubsidies, kunnen uiteen lopen van 10.000 tot zelfs 150.000 euro. De Jeu noemt het een goede zaak dat het bestaande aanbod aan beweegprogramma’s nu breder beschikbaar komt. ‘Ik ben ervan overtuigd dat je het wiel niet opnieuw moet uitvinden. Er zijn namelijk al zoveel mooie en inspirerende voorbeelden om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen én te houden. Het programma hoeft ook niet naadloos gekopieerd te worden. Er kan heus wel een plaatselijke sticker opgeplakt worden. Het gaat erom dat het rendement en de efficiency van de inzet groter worden. Zeker in een tijd van bezuinigingen is dat een absolute noodzaak. In de sportsector zijn we niet zo gewend om verantwoording af te leggen over de inzet en het rendement van financiële middelen. Dat geldt ook voor de zwembadwereld. We zijn een beetje uit het oog verloren wat voor enorme maatschappelijke voorziening een zwembad is en wat het gemeenten en dus de burger kost om die voorziening in stand te houden.’

Lees verder in ZwembadBranche #33


advertentie

Dewi Online