Plezier in leren door effectieve communicatie

Doe je het alleen of samen? Dat verschil kun je maken met communicatie. Als je samenwerkt met collega’s en klanten ontstaat een sfeer waarin verbindingen kunnen worden gelegd en mogelijkheden worden gecreëerd om doelen te bereiken. Je kunt daadwerkelijk iets van elkaar leren. ‘Maar focus daarbij dan wel vooral op mogelijkheden, niet op onmogelijkheden’, zo benadrukt John van den Enden, Zelfstandig trainer.

‘Ik kan goed rekenen en ik kan het ook goed op anderen overbrengen. Vroeger dacht ik dat dat het enige was dat ik moest doen. Nu onderwijs ik de kinderen, niet het vak rekenen. (…) Het kind dat me dit pas echt heeft leren inzien, is Eddie. Ik vroeg hem op een dag waarom hij dacht dat hij het dit schooljaar zoveel beter doet dan het vorige. Zijn antwoord was een onderbouwing van mijn nieuwe benadering. ‘Dat komt omdat ik mezelf aardiger vind als ik bij u ben’, zei hij.’
Bovenstaand citaat komt uit het boek ‘Man the Manipulator’ van psycholoog Everett Shostrom. John van den Enden begrijpt precies wat hij daarmee bedoelt. ‘Iedereen communiceert, iedereen is ervaringsdeskundige’, aldus Van den Enden. ‘Maar effectief communiceren, dat is iets anders.’ Tijdens een workshop nodigt Van den Enden mensen bijvoorbeeld uit om goed te kijken: hoe zit die man erbij? En welk effect heeft dat op mijn mening over hem? Geloof ik hem als hij zegt dat ik het goed doe, terwijl hij ondertussen naar buiten kijkt? ‘Het begint ermee dat je je bewust bent van de signalen waarop je zelf je oordeel baseert. En die signalen bestaan niet alleen uit wat iemand zegt, maar ook uit bijvoorbeeld de intonatie, lichaamshouding, de afstand die iemand neemt. Als je je realiseert welk effect al deze non-verbale signalen op jou hebben, realiseer je je ook dat jij zelf non-verbaal communiceert. Oftewel: verbeter de wereld, begin bij je eigen nonverbale communicatie.’

Onder de zeespiegel
Van den Enden werkt al een hele tijd samen met trainingsbureau Endurance. Hij heeft in dit kader al veel communicatietrainingen en workshops verzorgd voor sportverenigingen en zwembedrijven. De tuinderszoon die de zaak van zijn vader zou overnemen, maar geen groene vingers bleek te hebben, benadrukt dat ‘mensen’ zijn specialiteit zijn. ‘Voor effectieve communicatie is het vakgebied waarin mensen werken eigenlijk bijzaak. De wetten zijn behoorlijk universeel.’ Om uit te leggen hoe communicatie werkt, gebruikt Van den Enden soms het beeld van een ijsberg. Die ijsberg staat voor de verschillende niveaus die communicatie kent. Het zakelijke niveau is duidelijk zichtbaar, want het bevindt zich boven water. Het persoonlijke niveau is echter vaak verborgen onder de zeespiegel. Om een gezamenlijk doel te bereiken moet zowel het zakelijke niveau (feiten, kennis, procedures) als het persoonlijke niveau (wederzijdse gevoelens, maar ook je stemming op een bepaald moment) aandacht krijgen. Maar in de praktijk wordt vooral ‘boven water’ gecommuniceerd. Dat is jammer volgens Van den Enden. ‘Dan bereik je je doel niet. Want de richting waarin de ijsberg drijft, wordt vooral bepaald door de stroming onder water.’


Ben jij op zoek naar een leverancier van LED verlichting voor in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.Lees het hele artikel in ZwembadBranche nr.28


advertentie