15 oktober ZwembadBranche Dag

Opheffing Kenniscentrum Recreatie

Het Kenniscentrum Recreatie heeft het voornemen om zichzelf na 52 jaar op te heffen. De directie en RvT hebben dit besluit noodgedwongen genomen nadat het ministerie van EL&I heeft aangekondigd dat de subsidie aan het centrum de komende jaren wordt afgebouwd en in 2014 helemaal stopt. Het Kenniscentrum Recreatie is een kennisplatform voor de recreatieve sector.
Vanuit de wetenschap dat recreatie een basisbehoefte is met een groot maatschappelijk en economisch belang en tegelijkertijd steeds diverser en complexer wordt, levert dit centrum de benodigde kennis en het netwerk aan overheden en marktpartijen. Het Kenniscentrum Recreatie is ambassadeur van recreanten, adviseur van overheden en organisaties en partner van andere beleidsondersteuners.

Het KCR was daarbij grotendeels afhankelijk van subsidie. Deidre Jakobs, directeur: ‘Natuurlijk wisten wij –net als iedereen- dat we moesten bezuinigen. We hadden al verschillende scenario’s in gang gezet: meer inkomsten uit andere bronnen genereren of reorganisatie, maar dat we naar dit drastische besluit moesten uitwijken hadden we echt niet verwacht.’ De directeur en Raad van Toezicht hebben in de afgelopen periode alle reële scenario’s laten onderzoeken en doorrekenen; een faillissement is alleen te voorkomen als KCR er zelf voor kiest zich op te heffen.


Ben jij op zoek naar een (nieuw) leerlingvolgsysteem voor jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.KCR betreurt dit besluit. Jakobs: ‘Juist in deze tijd is er, volgens ons, meer dan ooit behoefte aan een centrum dat overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties ondersteunt bij kennisontwikkeling op het terrein van recreatie, toerisme en vrije tijd in relatie tot economische en maatschappelijke opgaven.’

In 52 jaar heeft het kenniscentrum veel expertise, methodieken en producten ontwikkeld en een groot netwerk opgebouwd. Tot de opdrachtgevers behoorden ministeries, provincies, gemeenten, samenwerkingsverbanden en ondernemingen uit de sector. Het centrum spant zich de komende periode in de lopende verplichtingen na te komen en de ‘erfenis’ van het centrum onder te brengen bij betrokken partners. Het ministerie van EL&I ondersteunt het opheffingsplan en stelt de constructieve houding van het KCR zeer op prijs. Op dit moment bespreken ministerie en KCR de afwikkeling van de opheffing. De inzet van beide partijen is om de 24 medewerkers te ondersteunen in de zoektocht naar een nieuwe werkgever.

In de zomer van 2012 is de opheffing naar verwachting een feit. De vakbonden en de personeelsvertegenwoordiging worden actief betrokken bij de besluitvorming.


advertentie

Alle leveranciers voor de zwembranche vind je hier