15 oktober ZwembadBranche Dag

Onderzoeken binnen 10-puntenplan

Over de rol van ouders, de complexiteit van schoolzwemmen en het huidige zwemgedrag
Het kunnen zwemmen is een van de voornaamste vaardigheden. Zeker in een waterrijk land zoals Nederland. Maar helaas is het kunnen zwemmen niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Genoeg redenen dus om de zwemvaardigheid volop te stimuleren. Een belangrijk initiatief is het 10-puntenplan ‘Verbetering Zwemvaardigheid’. Door kennis te verzamelen, te anayseren en beschikbaar te stellen wordt gewerkt aan een ultiem doel: elk kind aan het eind van de basisschool een zwemdiploma.
Wij schreven al eerder over dit initiatief van de Vereniging Sport en Gemeenten. Aan het eind van dit door staatssecretaris Dijksma van OCW gefinancierde en door het Ministerie van VWS gesteunde project, zal er onder meer een toolkit beschikbaar zijn. Met daarin verzameld alle relevante materialen en methodieken om de zwemvaardigheid en de voorlichting hierover te verbeteren.

Nader onderzoek
Omdat het ontbreekt aan objectieve en betrouwbare gegevens en een totaaloverzicht, is de afgelopen periode veel aandacht besteed aan onderzoek. Dit in samenwerking met het Mulier instituut. Al eerder verscheen het rapport ‘Ik wil dat mijn kind leert zwemmen…’ waarin dieper wordt ingegaan op de vraag welke factoren van invloed zijn op de zwemvaardigheid van kinderen. In de vorige uitgave hebben we dit rapport beschreven. Recent zijn er weer drie onderzoeksrapporten verschenen. Deze gaan nader in op de rol van ouders en kinderen op de zwemvaardigheid, de invloed van aanbodsfactoren als schoolzwemmen en vangnetregelingen en de frequentie van het zwemmen na het behalen van het zwemdiploma. Hierbij geven wij u een impressie van de belangrijkste resultaten.
lees verder

Download Rapporten


Ben jij op zoek naar een leverancier die kan helpen bij het automatiseren van processen in jouw zwembad of zwemschool? 👉 Klik hier.
advertentie

Pomaz