Ommen gaat zwemlessen kinderen met beperking verzorgen

De gemeente Ommen gaat de zwemlessen voor kinderen met een beperking overnemen van De Stichting Aangepaste Recreatie en Sport (STARS). ‘Vanaf 1 oktober 2010 doen de kinderen met een beperking mee met het zwemlesprogramma van de gemeente’, meldt de gemeente. De afgelopen jaren heeft STARS, in overleg met het management van MFC De Carrousel, het diplomazwemmen voor kinderen met een beperking verzorgd. Ongeveer 20 kinderen maken hiervan wekelijks gebruik. STARS ondersteunt in de gemeente groepen voor aangepast sporten tot het moment dat zij zelfstandig verder kunnen.

Zij richten zich op de organisatorische intergratie van sporters met een beperking, onder het motto ‘speciaal wat speciaal moet, normaal wat normaal kan’. Het een logische stap de succesvolle zwemlessen nu bij het zwemlesprogramma van de gemeente Ommen onder te brengen, ook omdat het reguliere diplomazwemmen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt. STARS krijgt door de overname van de zwemlessen door de gemeente, ruimte om nieuwe activiteiten op te zetten voor mensen met een beperking.
Wethouder Scheele: ‘Ik ben blijk det het gelukt is om de zwemlessen van kinderen met een beperking voort te zetten. Met een deskundige groep als STARS kunnen wij maatwerk leveren en de wachttijden verkorten.’ De noodzaak daartoe wordt mede ingegeven door verzwaring van de problematiek en de beperkingen, die om steeds intensievere begeleiding vragen. Bij een ongewijzigde organisatorische situatie zou STARS de contributie voor de deelnemers daarom sterk moeten verhogen om de financiën op orde te houden.
Ook verkorting van de wachtlijst is een punt van aandacht. Het duurt in het algemeen iets langer voor dat kinderen geplaatst kunnen worden dan in het reguliere zwemonderwijs. In overleg tussen STARS en gemeente is een plan opgesteld. De gemeente neemt met ingang van 1 oktober 2010 de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de lessen over en levert de professionele zweminstructeur. STARS zorgt voor de werving en coördinatie van de inzet van vrijwilligers en stagiairs, die extra op de groepen worden gezet. Ze heeft daarvoor de benodigde expertise in huis. Met deze constructie is het mogelijk de contributiestijging voor de deelnemers beperkt te houden, terwijl een intensievere begeleiding dan voorheen geboden kan worden. Ook kunnen meer kinderen geplaatst worden en dat heeft een positief effect op de wachtlijst.

(Blik op nieuws)


Ben jij op zoek naar een leverancier van waterspeeltoestellen? 👉 Klik hier.
advertentie

Pomaz