Verzelfstandiging zwembad en sportservice

Het speelt al enige jaren, maar de realisering komt nu dichterbij: de verzelfstandiging van zwembad De Vallei en de gemeentelijke afdeling sportservice. Het gaat in totaal om circa 35 mensen, die weliswaar hun ambtenarenstatus verliezen, maar waarvan de rechten en plichten wel gewaarborgd blijven. Dat is deels te vergelijken met de gemeentelijke afdeling reiniging en tractie die recent is overgegaan naar een regionaal afvalverwerkingsbedrijf. Bedoeling is dat met ingang van 2011 de Stichting Sportbedrijf een feit is.

Volgens wethouder Marco Verloop kan het sportbedrijf in de toekomst sneller handelen. Wel houdt de gemeente ,,het beleid in handen.” Dit betekent dat de gemeente eigenaar blijft van de gebouwen en in overleg ook de tarieven blijft vaststellen. De gemeenteraad kan zich komend najaar uitspreken over een definitief voorstel voor verzelfstandiging. De ondernemingsraad en de Sportraad kunnen advies uitbrengen.

(Veenendaalsekrant.nl)


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwembadafdekkingen? 👉 Klik hier.
advertentie

Pomaz