Officiële uitreiking gedragscode zwembranche

Woensdag 16 november vindt de uitreiking plaats van het eerste exemplaar van de gedragscode voor de zwembranche. Na een omvangrijk zedenincident in het zwemonderwijs, twee jaar geleden, heeft de zwembranche, onder aanvoering van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, het initiatief genomen om te komen tot een gedragscode. Het doel van deze code is om de sociale veiligheid in zwembaden te vergroten, waarbij een veilig zwemklimaat voor zowel het kind als de zwemonderwijzer centraal staat.

De officiële uitreiking van het eerste exemplaar van de gedragscode vindt plaats tijdens het Nationaal Zwembadcongres van de Vereniging Sport en Gemeenten in Duiven. Mervyn Stegers, voorzitter van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, reikt deze uit aan Corrie van Brenk, vicevoorzitter Abvakabo FNV, en aan Marion van Vilsteren, Unitmanager exploitatie NV SRO.

Vrijwel ieder kind in Nederland haalt één of meerdere zwemdiploma’s en volgt een traject van zwemonderwijs. Hoewel zwemonderwijzers en medewerkers werken met kinderen bestond er voor de zwembranche geen gedragscode of specifieke wetgeving om, net als in andere sectoren als sport, kinderopvang en onderwijs, de sociale veiligheid van kinderen optimaal te organiseren. De zedenzaak die in juni 2009 naar buiten kwam, bracht dit pijnlijk aan het licht.


Ben jij op zoek naar een leverancier voor zwemlesmaterialen? 👉 Klik hier.Onder leiding van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ is de afgelopen twee jaar een protocol tot stand gekomen, waarin omgangsregels in zwembaden zijn gebundeld waarop zowel ouders als medewerkers een beroep kunnen doen. De gedragscode zwembranche is het resultaat van de inspanningen van een uniek samenwerkingsverband bestaande uit zwemonderwijzers, vertegenwoordigers van brancheorganisaties RECRON en VSG, sportbond KNZB, particuliere zwemscholen en Abvakabo FNV.

De gedragscode geeft een objectieve norm wat wel en niet kan, maar ook staat er in beschreven hoe de zwemonderwijzer in het vak hoort te staan en wat ouders, bezoekers en collega’s mogen verwachten. Het geeft het zwembadpersoneel, ouders en kinderen houvast en bescherming. Zwembadmedewerkers kunnen door de aanwezige faciliteiten in zwembaden, zoals kleedkamers en doucheruimtes, in situaties komen te verkeren die de privacy van bezoekers raken. Daarnaast zijn er accommodaties die zodanig zijn ingericht dat privéles in een min of meer besloten ruimte plaatsvindt, waardoor ouders niet altijd zicht kunnen hebben op wat er tijdens de lessen plaatsvindt. Het is in deze gevallen binnen zwembaden raadzaam om aan de hand van de gedragscode afspraken te maken en over deze zaken transparant te zijn naar zowel ouders als collega’s.

Zwemles is in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht niet (meer) het domein van de overheid, maar een product van de particuliere markt. Ouders hebben de keuze uit verschillende varianten variërend van privéles in een hotel tot groepslessen in een gemeentelijk zwembad. De gedragscode geeft uitgangspunten die voor al deze varianten zouden moeten gelden. Het is echter aan de organisaties zelf om met de gedragscode aan de slag te gaan door het beleid, over bijvoorbeeld het maken van foto’s en het gebruik van ‘social media’, af te stemmen op de vertrekpunten van het protocol.

Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ hoopt dat dit initiatief voor de rijksoverheid aanleiding is om de zwembranche, net als overige sectoren zoals de sport, kinderopvang en onderwijs, te steunen in haar streven de sociale veiligheid van kinderen optimaal te organiseren door bijvoorbeeld mee te denken in een klachtenfaciliteit of het wettelijk verplicht stellen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), zodat ouders er zeker van kunnen zijn dat, waar hun kind ook zwemt, een aantal basiseisen zijn verankerd.


advertentie

VDH Watertechnology